Blog

nowe narkotyki

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje nielegalne, syntetyczne i wytwarzane laboratoryjnie chemikalia. Chociaż określenie to nie jest dokładnie zdefiniowane, należy rozumieć, że odnosi się ono do powszechnie stosowanych substancji, takich jak fentanyl, ketamina, LSD, PCP, quaaludes, metkatinon i GHB (gammahydroksymaślan), a także pochodnych amfetaminy, takich jak Ecstasy (Methylenedioxymethamphetamine; MDMA) i metamfetaminy. Dopalacze i narkotyki syntetyczne stanowią obecnie znaczną część nielegalnego rynku narkotyków.

dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną nielegalnie jako sposób na ominięcie prawa. Dopalacze (narkotyki syntetyczne) w przeciwieństwie do tzw. klasycznych narkotyków nie występują w naturze. Powstały, aby naśladować znane narkotyki, jednak nimi nie są. Do substancji zwanych dopalaczami zaliczamy m. in.: syntetyczną marihuanę i syntetyczne halucynogeny.

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód narkotyków i alkoholu.

uzależnienie od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w patologicznym hazardzie i dostarczają dalszych dowodów na to, że gracze są szczególnie podatni na postrzeganie złudnych wzorców i są bardziej impulsywni niż inni.

medyczna marihuana

Artykuł na temat stosowania medycznej marihuany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i behawioralnymi

demencja

Nadużywanie alkoholu jest najważniejszym, ale możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka rozwoju wszystkich postaci demencji, szczególnie demencji o wczesnym początku.

uszkodzenia mózgu przez narkotyki

Wpływ uzależnienia od narkotyków oraz alkoholu na uszkodzenia i zmiany w objętości mózgu oraz współwystępowania zapalenia wątroby typu C.

Mózg alkoholika

Skany mózgu pokazują, jak nadmierne picie może powodować trwałe uszkodzenie mózgu. W tym celu przeprowadzono kilka badań, które pokazują kurczenie się kory czołowej w mózgu z powodu chronicznego, ciężkiego spożywania alkoholu. 

alkohol i otyłość

Dlaczego spożywanie alkoholu powoduje zwiększenie apetytu i tym samym doprowadza do przyrostu masy ciała. 

Selincro Nalmefen

Nalmefen substancja, nazwa handlowa leku Selincro jest antagonistą receptora opioidowego, który został opracowany w roku 1970, obecnie dopuszczony do obrotu w UE i stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków (opioidowych), a nawet hazardu.

Strony