Blog

Zespół stresu pourazowego (PTSD) występuje u osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie. Doświadczenie to sprawia, że powracają natrętne i wywołujące cierpienie wspomnienia tego zdarzenia, zawierające obrazy i odczucia.

 

PTSD przyczyny

 

Choroba zazwyczaj rozwija się u osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia, to znaczy były świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, które obejmowały śmierć lub zagrażały życiu, co więcej towarzyszyły temu uczucia, takie jak: silny lęk, bezsilność lub przerażenie. To z tych powodów PTSD zalicza się do grupy zaburzeń lękowych, których przyczyną były traumatyczne wydarzenia.

U kogo może wystąpić zespół stresu pourazowego?

Depresja to stan cechujący się ciągłym obniżeniem nastroju.To przede wszystkim apatia, przygnębienie, brak zadowolenia z życia, wyczerpanie, utrata zainteresowania otoczeniem, niska samoocena lub też lękliwość i kłopoty ze snem. U chorego na depresję mogą pojawić się natarczywe myśli samobójcze, które incydentalnie przekształcają się w czyn, dlatego też tak ważne jest, aby leczenie tej choroby zostało rozpoczęte jak najwcześniej. Chorzy odczuwają również nieprzyjemne dolegliwości ze sfery fizycznej, które bardzo często zdają się być na pierwszym planie, m.in.: bóle głowy, bóle żołądka, podbrzusza lub kręgosłupa.

Jeszcze do niedawna sądzono, że alkohol nie jest szkodliwy dla kobiet w ciąży, a wręcz wskazany dla przyszłych mam z anemią- przynajmniej kieliszeczek. Nie zdawały sobie sprawy, że choćby kropelka alkoholu jest szkodliwa dla płodu.

 

Obecnie większość kobiet w ciąży lub dopiero ją planującą, zaprzestaje picia alkoholu ...niestety nie wszystkie. Codziennie słyszymy w wiadomościach o kobietach w ciąży, które zostały przywiezione do szpitala z przynajmniej 2 promilami alkoholu we krwi.

Należy pamiętać, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wypitego w ciąży, może prowadzić do wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Przymusowe leczenie alkoholizmu prawdopodobnie wkrótce może zostać zlikwidowane. Jak we wrześniu b.r. podał dziennik.pl oraz inne portale informacyjne, Ministerstwo Zdrowia rozważa taką możliwość z powodu nieskuteczności takiego rozwiązania

Zadbaj o motywację.

Cel 1: Oszacuj szkody oraz skonfrontuj się z faktami i przekonaniami (obrzydź sobie palenie).

Odpowiedz na pytanie: Dlaczego chcę przestać palić papierosy?

Dym tytoniowy zawiera 4 tys. substancji chemicznych! Z czego 40 rakotwórczych! Substancje szkodliwe występujące w dymie to m. in.: Aceton, Amoniak, Arsen, Benzopiren, Butan, Chlorek winylu, ciała smołowate, Cyjanowodór, DDT, Dimetylonitrozoamina, Fenole, Formaldehyd, Kadm, Metanol, Naftyloamina. To z ich powodu co roku w Polsce notuje się około 100 tys. zgonów, z czego 60 % z nich przypada na osoby w wieku 35-69 lat!

Wypalenie 1 papierosa skraca Twoje życie o 6 minut!......

Leczenie alkoholizmu i jego sposoby wynikają z dominującego paradygmatu. Całkowita abstynencja od alkoholu jest głównym założeniem i celem programów w grupach bazujących na modelu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików oraz w programach leczenia opartych na modelu chorobowym. W Polsce w ogromnej większości publicznych jak i prywatnych ośrodków leczenia uzależnień powszechnie stosowana jest psychoterapia strategiczno-strukturalna, opierająca się na modelu integracyjnej psychoterapii uzależnień, integrującego podejścia psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne....

Na świecie istnieje wiele różnych modeli terapii uzależnień. Najlepsze modele integrują najskuteczniejsze formy oddziaływań terapeutycznych spośród programu 12 kroków, psychoedukacji, psychoterapii, terapii systemowej (rodzinnej), poradnictwa psychologicznego, krótkich interwencji, samopomocowych grup wsparcia, terapii awersyjnej, treningów konstruktywnych zachowań, nauki picia kontrolowanego i farmakologii. Z reguły wiele spośród leczących się osób korzysta jednocześnie z kilku metod, najczęściej są to terapia stacjonarna, wsparcie farmakologiczne czyli leki na głody alkoholowe, narkotykowe, antydepresanty, anksjolityki itp. oraz z uczestnictwa w grupach Anonimowych Alkoholików.....

Ludzkość już od początku swojego istnienia stosowała substancje zmieniające świadomość. Pomagały one zrealizować wiele celów jednostkowych jak i społecznych. W aspektach indywidualnych pomagały one ulżyć w cierpieniu fizycznym i psychicznym, uwolnić od nieprzyjemnego stanu, stymulowały do działania, zmieniały świadomość. Społecznie nieodzowne były w medycynie oraz różnych ceremoniach i rytuałach religijnych. Opiaty stosował Egipt i Chiny, marihuanę Indie...

Chęć do wprowadzania zmian w życiu osób uzależnionych jest kluczowa dla skuteczności terapii. Duża część uczestników terapii ma do zmian bardzo dwuznaczny stosunek. Gotowość do zmian jest u nich uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej się znajdują. Wg modelu Prochaski i DiClemente’a istnieje pięć etapów zmiany: przedrefleksyjny, refleksyjny, przygotowujący zmianę, wprowadzający zmianę i utrwalający zmianę....

W różnych paradygmatach uzależnienia dominują różne modele i cele leczenia alkoholizmu/narkomanii/patologicznego hazardu itd. Abstynencja jako główny cel terapii występuje w grupach bazujących na modelu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików oraz w programach leczenia opartych na modelu chorobowym. W Polsce jest to powszechnie stosowana terapia strategiczno-strukturalna czy integracyjna terapia uzależnień. Trzeźwość uważa się w nich jako zdrowienie, a nie wyzdrowienie, a każde picie alkoholu, zażywanie środków psychoaktywnych czy hazardowe granie za patologię. Co ważne i ciekawe, 70 % leczonych uzależnionych pacjentów nie uznaje dożywotniej abstynencji jako akceptowalnego przez siebie celu....

Strony