Baclofen

Baclofen

Lek na alkoholizm jaki w ostatnich latach robi dużą karierę w leczeniu alkoholizmu to Baclofen. Przyjmowany doustnie w postaci tabletek, rozluźnia mięśnie i jest stosowany w leczeniu chorób neurologicznych, zapobieganiu skurczom mięśni, leczeniu spastyczności urazów rdzenia kręgowego i stwardnienia rozsianego bocznego. Osoby stosujące ten preparat twierdzą, że likwiduje on u nich głód alkoholowy łagodząc napięcie wewnętrzne.

Baclofen

Lek Baclofen © został po raz pierwszy zastosowany w 1962 roku do leczenia epilepsji. Od 1972 r. Stosuje się go w leczeniu stwardnienia rozsianego i spastyczności związanej z urazami. W chwili obecnej lek stosuje się prawie wyłącznie w tych dwóch ostatnich chorobach. Szersze zainteresowanie tym lekiem wzbudziła książka wydana w 2008 roku przez Oliviera Ameisena, francuskiego kardiologa uzależnionego od alkoholu praktykującego w Stanach Zjednoczonych.  W swojej książce "Le Dernier Verre" (The Last Glass) Amaisen opisuje udane leczenie swojego uzależnienia od alkoholu za pomocą dużych dawek Baklofenu, po nieudanych próbach z Anonimowymi Alkoholikami i innymi standardowymi terapiami.

Czy rzeczywiście Baclofen może być skuteczny w leczeniu alkoholizmu?

Aby to sprawdzić, przeanalizujmy badania, które przeprowadzono w różnych krajach świata.

Leczenie alkoholizmu Baclofenem

Przykładowo w Niemczech leczenie alkoholizmu Baclofenem testowano, losowo przydzielając pacjentów uzależnionych od alkoholu do Baklofenu i porównując ich z grupą zażywającą placebo. Po badaniu stwierdzono, że pacjenci dobrze tolerowali lek, jednak stwierdzono niespójne skutki dla picia. Odczuwane przez badanych słabe efekty działania baclofenu, biorąc pod uwagę jego niską zdolność do przekroczenia bariery krew-mózg, mogły być związane ze stosowanymi w badaniach niskimi dawkami leku (30 mg do 80 mg na dzień).

W związku z tym naukowcy postanowili przetestować leczenie alkoholizmu wysokmi dawkami Baclofenu (do 270 mg na dobę podawane w trzech dawkach dziennych). W tym celu 56 pacjentów ośrodka psychiatrycznego w Berlinie przydzielono losowo do leczenia baclofenem oraz do zażywania placebo. Badani pacjenci nie zostali poinformowani, którzy z nich przyjmowali Baclofen, a którzy placebo. 24-tygodniowe badanie składało się z czterech etapów. Przez pierwsze cztery tygodnie dawki Baclofenu i placebo zwiększano do maksymalnie 270 mg na dobę, w zależności od tego, jak dobrze pacjent tolerował lek. Potem dawkę utrzymywano przez 12 tygodni, a następnie zmniejszano do zera w ciągu kolejnych czterech tygodni, po czym pacjenci byli obserwowani przez jeszcze cztery tygodnie. 

Pod koniec próby leczenia alkoholizmu Baclofenem tylko pięciu pacjentów (z 56-ciu) nie mogło być monitorowanych, ponieważ mieli nawrót do picia, reszta utrzymywała abstynencję. Abstynencja była oceniana nie tylko przez wywiad z badanymi, ale też przez badania alkomatem.

Z kolei w badaniach prowadzonych we Włoszech wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu wykazano, że leczenie alkoholizmu Baclofenem, nawet w małej dawce (zaledwie 30 mg dziennie) znacznie zmniejszyło spożycie alkoholu. Baklofen nie był zestawiony przeciwko uznanym lekom, takim jak Disulfiram, Akamprozat lub Naltrekson, ani przeciw strukturalnym terapiom psychospołecznym. Wykazano, że takie terapie mają wpływ równie duży jak niektóre leki. Próby były w większości prowadzone tylko w jednym ośrodku we Włoszech i obejmowały zaledwie 12 tygodni leczenia z niewielkim lub żadnym okresem obserwacji po leczeniu. Odkrycia te dały dowody to, że Baclofen jako lek na alkoholizm jest skuteczny w ograniczaniu picia.

W dwóch dużych francuskich próbach pojawiły się skromne i niejednolite odkrycia na korzyść leczenia alkoholizmu Baklofenem jednak stwierdzono, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych (w tym śmierci), zwłaszcza przy stosowanych wysokich dawkach leku. Dla francuskiego komitetu oznaczało to, że "bilans ryzyka jest ujemny" - innymi słowy, ryzyko to przeważa nad korzyściami. Ocena została przeprowadzona w ramach procesu rozpatrywania wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Baklofenu jako leku na alkoholizm.

Ograniczenia dotychczasowych badań i obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do wysokich dawek leczenia alkoholizmu Baclofenem oznaczają, że przedwczesne byłoby preferowanie go w stosunku do uznanych leków, choć może to stanowić alternatywę, gdy te uznane oficjalnie okazałyby się niewystarczająco skuteczne lub byłyby przeciwwskazane. Pozostaje niejasne czy wysokie dawki Baklofenu jako leku na alkoholizm są skuteczniejsze w tłumieniu chęci wypicia alkoholu niż zwykłe dawki. 

Po badaniach w Wielkiej Brytanii stwierdzono: „Należy się więcej dowiedzieć o bezpieczeństwie dużych dawek Baklofenu w leczeniu alkoholizmu, zwłaszcza wśród osób pijących ciężko”. Baclofen jako lek na alkoholizm nie jest w ogóle oficjalnie licencjonowany w Wielkiej Brytanii. Bywa on stosowany przez niektórych lekarzy w głównym celu zapobiegania skurczom mięśni. Zalecają oni przyjmowanie leku w dawkach nie większych niż 100 mg na dobę, ale większość danych dotyczących bezpieczeństwa zostało zebranych przy dawkach poniżej tego poziomu.

Należy jednak dodać, że brytyjskie wytyczne ponownie rozważone w 2013 r. nie zalecają Baclofenu jako leku zapobiegającego nawrotom w umiarkowanym lub ciężkim uzależnieniu od alkoholu, ponieważ nie wykazano, że ma on wyraźną przewagę skuteczności nad bezpiecznymi lekami licencjonowanymi w tych celach takimi jak Naltrexone© czy Campral©.

Leczenie alkoholizmu Baklofenem w Polsce

Oficjalnie leczenie alkoholizmu Baklofenem w Polsce nie jest przez lekarzy praktykowane. Przyczyną jest to, że lek ten nie jest do tego bezpośrednio przeznaczony. Oficjalnie wg wytycznych lekarz może go przepisać wyłącznie osobie chorej na stwardnienie rozsiane. Baklofen działa bezpośrednio na obwodowy układ nerwowy rozluźniając napięcie wewnętrzne, więc jego działanie może być również pomocne osobom, u których głód alkoholu wyzwala to napięcie. Dlatego można w Polsce znaleźć lekarzy, którzy przepisują pacjentom Baklofen jako lek na alkoholizm z tego właśnie powodu. Jednak ostatecznie leży to w osobistej kwestii przestrzegania etyki oraz przekonań danego lekarza. 

Baclofen dawkowanie

Opierając się przede wszystkim na szeroko rozpowszechnionych badaniach dotyczących uzależnienia od alkoholu we Francji, jednym z wniosków było to, że Baclofen przyczynił się do kilku przypadków przedawkowania, zwłaszcza w wyniku prób samobójczych. Zostało obliczone, że Baclofen przepisywany w dużych dawkach u 1 na 100 pacjentów spowodował poważne, ale możliwe do wyleczenia problemy zdrowotne. U mniejszego odsetka wywołał mniej poważne działania niepożądane, z których najczęstsze to różne formy zmęczenia i nadmierne uspokojenie.

W przedstawionych badaniach dwie trzecie pacjentów z Baklofenem stosowanym jako lek na alkoholizm nie osiągnęło maksymalnych dawek, prawdopodobnie dlatego, że zaczęło czuć się źle. Pomimo staranności przeprowadzonej w celu dostosowania dawek, prawie połowa pacjentów leczonych Baklofenem skarżyła się na zmęczenie, co doprowadziło do zakończenia leczenia. Również przy niższych dawkach zmęczenie było najczęściej zgłaszanym działaniem ubocznym.

Wnioski wysnute na podstawie badań przeprowadzonych we Francji, które ściśle monitorowały w jaki sposób osoby pijące reagują na Baclofen wykazały, że mimo iż tolerancja alkoholu nie rozwinęła się, to wystąpiły efekty które przy wyższych dawkach Baclofenu eskalowały depresję ośrodkowego układu nerwowego do niebezpiecznych poziomów i które zwiększały szkodliwy wpływ alkoholu na wydajność w zadaniach ręcznych lub intelektualnych wykonywanych w warunkach laboratoryjnych.

W latach 2008-2009 w Szkocji na oddziale szpitalnym leczącym choroby wątroby, zaczęto przepisywać zindywidualizowane dawki Baclofenu 53 pacjentom z alkoholową chorobą wątroby, którzy nie radzili sobie dobrze z innymi terapiami. Dawki dzienne wynosiły do ​​400 mg, ale zwykle tylko przez kilka dni. Typowa maksymalna dawka wynosiła 60 mg na dobę, a leczenie trwało tylko około trzech miesięcy, jednak w niektórych przypadkach trwało ono nawet do 18 miesięcy lub dłużej (czyli po przeniesieniu do praktyki ogólnej). 

Wśród pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę ewaluacyjną w 2010 r. po tym badaniu, picie alkoholu było znacznie niższe niż przed leczeniem Baclofenem. U wszystkich pacjentów zapisy szpitalne sugerowały, że zastosowane leczenie pomogło zapobiec ponownej hospitalizacji, pomagając w zatrzymaniu postępu choroby wątroby i alkoholowej. Działania niepożądane były typowo tolerowane i przejściowe oraz bardziej powszechne przy większych dawkach. Najczęściej zgłaszano senność, która ustępowała po obniżeniu dawki. Początkowo niektórzy pacjenci odczuwali "wysoki" poziom przyjmowania Baclofenu, który trwał kilka godzin. 

Skuteczne leczenie Baclofenem odnotowano również w Australii u pacjentów, u których zawiodły inne terapie i którzy nie zareagowali dobrze na Baclofen jako lek na alkoholizm, dopóki dawki nie wzrosły do poziomów między ​​72 mg, a 125 mg na dobę.

W 2014 r. Baklofen otrzymał tymczasową zgodę we Francji na leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu w dawkach do 300 mg na dobę. Zatwierdzenie było w toku we francuskich próbach i ustalono w nim, że lek na alkoholizm Baclofen zostanie wypróbowany dopiero po niepowodzeniu w innych terapiach, a dawki powyżej 120 mg na dobę będą przedmiotem specjalistycznej porady lekarskiej. Krok ten nastąpił po upowszechnieniu się Baclofenu zainicjowanego przez francuskiego kardiologa Olivera Ameisena uzależnionego od alkoholu, który zażywał maksymalnie 270 mg Baclofenu dziennie. Pomimo gwałtownie rosnącej sprzedaży i zapotrzebowania pacjentów, władze francuskie początkowo odmówiły sankcjonowania takiego użytkowania z powodu niewystarczających dowodów.

Baclofen skutki uboczne przedawkowania

Należy pamiętać, że ryzyko skutków ubocznych powstaje w przypadku połączenia alkoholu i Baclofenu. Lek na alkoholizm Baklofen zażywany podczas picia alkoholu może zwiększyć jego działanie. We Francji zdarzały się zatrucia Baklofenem, a nawet śmiertelne przedawkowania wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu, gdy wysokie dawki tego leku zostały łączone z innymi lekami, które hamowały układ nerwowy, w tym z benzodiazepinami i uspokajającymi.

Przewaga Baklofenu stosowanego jako leku na alkoholizm w zapobieganiu nawrotom picia wśród pacjentów z alkoholową chorobą wątroby wynikała z powodu minimalnego metabolizowana go przez wątrobę. Jednakże wystąpił we Francji jeden izolowany przypadek wystąpienia zapalenia wątroby wywołanego przez Baklofen u pacjenta uzależnionego od alkoholu przy dawkach zaledwie 30 mg na dobę. Przypadki odwracalnego zaburzenia psychiatrycznego (psychozy) zgłaszano również przy wyższych dawkach (120 mg lub 275 mg dziennie).

Pacjenci we Francji, wobec których zastosowano leczenie alkoholizmu Baclofenem w wysokich dawkach, byli zarejestrowani jako ogólnie osiągający abstynencję lub pijący o niskim ryzyku szkód zdrowotnych. Mimo to były prowadzone osobne badania, które sprawdzały niekorzystne skutki zażywania Baclofenu jako leku na alkoholizm. W tym celu przeprowadzano wywiady z pacjentami leczącymi się u jednego lekarza pierwszego kontaktu co najmniej rok po rozpoczęciu leczenia. 116 rozmówców wypijało średnio 179 g alkoholu dziennie, a większość wypróbowywała też inne leki, zanim przepisano im typowo 150 mg Baclofenu. Wnioski były następujące:

Podczas pierwszego roku leczenia alkoholizmu Baclofenem dwóch pacjentów było hospitalizowanych po tym, jak doświadczyli halucynacji, podczas gdy niewłaściwie stosowali go w bardzo wysokich dawkach. Inne osoby musiały być przyjmowane z objawami odstawienia po nagłym przerwaniu dawki 180 mg na dobę. U ośmiu pacjentów wystąpiły działania niepożądane, które przyczyniły się do zakończenia leczenia, najczęściej z powodu senności i depresji, a dziesięć osób musiało zaprzestać zwiększania dawek z powodu innych działań niepożądanych. Ze 146 pacjentów - 10 doświadczyło epizodu hipomanii charakteryzującego się nadmiernym podnieceniem, jednak połowa z tych pacjentów miała wcześniej historię zaburzeń dwubiegunowych. Niektórzy pacjenci zgłaszali nagłe i potencjalnie niebezpieczne nawroty senności o niemal narkoleptycznych rozmiarach. 

Te i inne mniej poważne skutki uboczne leczenia alkoholizmu Baclofenem były niezwykle powszechne, co zostało zgłoszone przez prawie 80% z 116 respondentów. Większość z nich doświadczała senności lub mniej powszechnej niezdolności do snu. Te objawy ze strony pacjentów mogą, ale nie muszą, odzwierciedlać skutki uboczne działania Baclofenu i mogą sugerować, że częstość występowania działań niepożądanych może być niedoszacowana.

Z kolei we Włoszech pierwsza rygorystyczna próba badania Baclofenu jako leku na alkoholizm wykazała, że ​​w dawce 30 mg na dobę lek zasadniczo promował abstynencję przez 30-dniową próbę czyli zmniejszał picie do zera napojów alkoholowych dziennie. Badacz przetestował lek w dawkach 30 mg na dobę też u pacjentów uzależnionych od alkoholu z marskością wątroby jako sposobu utrzymywania abstynencji po detoksykacji. W tym stosunkowo długim bo 12-tygodniowym badaniu z udziałem 84 pacjentów, lek na alkoholizm Baclofen zasadniczo promował abstynencję i zapobiegał ponownemu nawrotowi ciężkiego picia. 60 dni po rozpoczęciu leczenia u 6 z 42 pacjentów leczonych Baclofenem wystąpił nawrót choroby w porównaniu z 19 z 42 pacjentów przyjmujących placebo. Nie zgłoszono wystąpienia pogorszenia problemów medycznych spowodowanego przez Baclofen.

W USA zapisy dotyczące testowania leczenia alkoholizmu Baclofenem u 35 pacjentów uzależnionych od alkoholu z chorobą wątroby wykazały niemal niezmienioną abstynencję przy dawce do 30 mg Baclofenu zażywanego średnio przez blisko sześć miesięcy. Zażywanie nie prowadziło do poważnych działań niepożądanych, a lek był dobrze tolerowany przez pacjentów.

Pomimo tych zagrożeń mogących wystąpić przy próbach leczenia alkoholizmu Baklofenem z typowym rygorystycznym monitorowaniem, które podobnie jak w przypadku opisywanych badań, zazwyczaj wykluczały pacjentów z chorobami somatycznymi lub psychicznymi, działania niepożądane nie były poważnym problemem. Zasadniczo pacjenci nie doświadczali żadnych efektów psychoaktywnych ani też nie uzależnili się od tego leku.

Ocena Baclofenu przeprowadzona przez British Association dla Psychopharmacology stwierdziła, że lek ten był generalnie dobrze tolerowany przez pacjentów.

Baclofen alkoholizm - główne wnioski z badań

Lek na alkoholizm Baclofen wspomagał pacjentów uzależnionych od alkoholu w utrzymywaniu abstynencji i był dobrze tolerowany, zatem są to wyniki, które mogą rozszerzyć opcję leczenia farmakologicznego. W porównaniu z poprzednimi badaniami dawki Baclofenu w leczeniu alkoholizmu były stosunkowo wysokie, być może dlatego były bardziej skuteczne niż placebo w tym badaniu. Jednak porównując powyższe badania prowadzone w różnych krajach wydaje się, że terapeutyczny efekt leku nie zależy od osiągnięcia ustalonej dawki, więc dawka może być indywidualnie dostosowywana.

Wyniki sugerują, że Baclofen jako lek na alkoholizm działa głównie poprzez zmniejszenie głodu lub lęku. Innym sugerowanym mechanizmem działania jest zastępowanie alkoholu Baclofenem przez wytwarzanie przez niego podobnych efektów, ale w tym badaniu żaden pacjent nie zgłosił działania podobnego do alkoholu lub objawów odstawienia po wycofaniu leku.

Wyniki potwierdzają dobry profil bezpieczeństwa Baclofenu w leczeniu alkoholizmu, chociaż brak dokładnych danych dotyczących bezpieczeństwa w wysokich dawkach, więc lek na pewno wymaga jeszcze dokładniejszego monitorowania. W badaniach około dwie trzecie pacjentów leczonych z alkoholizmu Baclofenem nie osiągnęło maksymalnej dawki tj. 270 mg na dobę. Pacjenci uzależnieni od alkoholu z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi znani są z przyjmowania niebezpiecznie wysokich dawek różnych substancji w celu indukcji zatrucia, co sugeruje dodatkową ostrożność przed przepisaniem im tego leku, a także u których występują schorzenia psychiczne i / lub którzy wcześniej próbowali popełnić samobójstwo.

W podsumowaniu stwierdzono, że pomimo wyraźnych wyników faworyzujących Baclofen jako lek na alkoholizm, próba badania była zbyt mała by można było jednoznacznie określić jej rolę w leczeniu uzależnienia od alkoholu, a ponieważ badania przeprowadzono w różnych miejscach, wyniki mogą się różnić. Jednak lekarze przepisujący Baclofen jako lek na alkoholizm są zwykle przekonani, że korzyści zdrowotne dla pacjentów są większe niż zniszczenie alkoholu przez organizm.

Źródło:

Wysokie dawki Baclofenu w leczeniu uzależnienia od alkoholu (badanie BACLAD)

Müller CA, Geisel O., Pelz P. i in.

European Neuropsychopharmacology: 2015, 25, s. 1167-1177.

www.findings.org.uk

Ośrodek leczenia alkoholizmu Kraków, Rzeszów

Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM w ramach pobytu na terapii oferuje swoim pacjentom z Krakowa, Rzeszowa i innych miast wsparcie farmakologiczne celem leczenia głodu alkoholowego.

Baclofen bez recepty

Baclofen bez recepty niestety nie jest do zdobycia, ponieważ zażywanie go wymaga wcześniejszej wizyty u lekarza celem przeprowadzenia konsultacji. Jednak na rynku istnieją zamienniki o podobnym działaniu, które zostały zakwalifikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) jako suplementy. Działają one podobnie jak Baclofen, ale przy ich zakupie nie wymaga się recepty.

Baclofen bez recepty to np. preparat Campralex, jest to suplement bazujący na kwasie gamma-aminomasłowym. Neuroprzekaźnik ten ma działanie hamujące obwodowy układ nerwowy, czyli łagodzące głód alkoholowy. Baclofen bez recepty można zamówić w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/

Aby porównać Baclofen i jego zamiennik Campralex zestawimy wzory chemiczne obydwu preparatów:

  • Baclofen - wzór chemiczny C10H12CINO2 
  • Campralex - wzór chemiczny C4H9NO2

Podobieństwa i różnice

Jak widać na powyższym zestawieniu obydwa preparaty posiadają w swoim składzie węgiel (C), wodór (H) oraz tlenek azotu (NO) jednak w różnej liczbie atomowej. Największą różnicą w składzie jest cząsteczka chloru (Cl), którą w swoim składzie posiada Baclofen, a której nie posiada Campralex i co zasadniczo odróżnia lek od suplementu. Obecność jonów chloru (Cl) w Baclofenie powoduje zwiększenie jego przepuszczalności w komórkach układu nerwowego, co powoduje zwiększenie efektu działania i przekłada się na dawkowanie.

Podsumowanie

Pomimo różnic w składzie Baclofenu i Campralexu, ogólny efekt działania obydwu preparatów na układ nerwowy człowieka pozostaje niezmieniony - czyli rozluźniający. Rozluźniające działanie jest pomocne w chorobach, które generują napięcie wewnętrzne np. w przypadku stwardnienia rozsianego oraz przy głodzie alkoholowym. Głód alkoholowy jest jednym z objawów uzależnienia i jest jedna z najczęstszych przyczyn nawrotów alkoholizmu. Celem zmniejszenia ilości nawrotów nałogowego picia alkoholu i wydłużenia okresów abstynencji osobom uzależnionym zaleca się stosowanie następujących metod radzenia sobie z głodem alkoholowym i napięciem wewnętrznym:

  • metod psychologicznych (konstruktywnego odreagowywania emocji przez sport, relaksację czy rozmowę),
  • metod farmakologicznych (substancji łagodzących napięcie wewnętrzne).

Jak zdobyć Baclofen?

Aby zdobyć Baclofen należy udać się na wizytę do lekarza celem przeprowadzenia konsultacji i wystawienia recepty. Można też skorzystać z zamiennika - np. Campralexu, który jest suplementem więc nie wymaga recepty. Preparat ten dostępny bez recepty w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez ośrodek w sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/

Baclofen cena

Cena za Baclofen w aptekach wynosi od 20 do 30 zł. Dawka to 10 mg lub 25 mg. Opakowanie zawiera 50 tabletek. Dawkowanie od 50 do 100 mg na dobę. Opakowanie w zależności od dawki wystarcza na około 10 – 12 dni. Do ceny za Baclofen można doliczyc koszt konsultacji lekarskiej celem wypisania recepty.

Baclofen zamiennik

Powyższe porównanie pokazuje, że Baclofen może mieć zamiennik w postaci suplementu Campralex.

Zamówienia na zamiennik Baclofenu - Campralex można składać w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/

Baklofen zamiennik - Campralex 500 mg, 60 kapsułek - cena 37 zł

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...