Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe

Artykuł zawiera następujące tematy:

Tabletki przeciwalkoholowe - jaką mają skuteczność?

Tabletki przeciwalkoholowe bez recepty - gdzie kupić?

Tabletki przeciw piciu alkoholu - czy działają?

Tabletki przeciw piciu alkoholu bez recepty - dostępność

Tabletka przeciw piciu alkoholu - co to jest?

Tabletki przeciw alkoholizmowi - jak zamówić?

Tabletki przeciw alkoholowi - czy pomagają?

Tabletki przeciw alkoholowi bez recepty - jak kupić?

Tabletki przeciwalkoholowe

Leczenie alkoholizmu zarówno psychoterapeutyczne, jak i farmakologiczne, ma na celu zasadniczo ograniczenie głodu alkoholowego. Do metod psychoterapeutycznych można zaliczyć m.in. przestrzeganie programu HALT i 24 Godzin, a do farmakologicznych tabletki przeciwalkoholowe.

W artykule przytaczamy badanie tabletek przeciwalkoholowych, przeprowadzone w długoterminowym społecznym programie rehabilitacji alkoholowej w listopadzie 1997 r. na Wydziale Psychiatrii, Uniwersytetu w Trieście we Włoszech. Poddana została ocena skuteczności tabletek przeciwalkoholowych na bazie akamprozatu w utrzymywaniu abstynencji u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Pacjenci byli losowo przydzielani do tabletek lub placebo, a abstynencję oceniano podczas 6-miesięcznego okresu leczenia i po 6-miesięcznym okresie obserwacji. Program ambulatoryjnej rehabilitacji alkoholowej oparty był na modelu społeczności terapeutycznej. 246 pacjentów uzależnionych od alkoholu w wieku od 18 do 65 lat zostało zatrudnionych bezpośrednio po ostrym, hospitalizowanym leczeniu zespołu odstawienia alkoholu. Pierwszorzędnym punktem końcowym była zgłaszana przez pacjenta abstynencja od alkoholu sprawdzana po 3, 6, 9 i 12-stu miesiącach od rozpoczęcia leczenia, przy czym samo leczenie trwało 6 miesięcy.

Tabletki przeciwalkoholowe – wyniki z badań

Znacznie wyższy odsetek pacjentów utrzymujących abstynencję był w grupie zażywającej tabletki przeciwalkoholowe niż placebo. Odsetek pacjentów utrzymujących ciągłą abstynencję na koniec okresu  badania był prawie dwukrotnie większy w grupie akamprozatu niż w grupie placebo (odpowiednio 40,7% i 20,8%), czyli tabletki przeciwalkoholowe znacznie zwiększyły skuteczność pacjentów w programie leczenia. Sześć miesięcy po zaprzestaniu leczenia farmakologicznego kryterium utrzymywania abstynencji, od czasu poprzedniej wizyty osiągnęło znacznie więcej pacjentów z grupy tabletek z akamprozatem (43,4%) niż z grupy zażywającej placebo (29,8%). Jednak różnica ta nie była statystycznie istotna przy po 3- miesiącach po zaprzestaniu przyjmowania badanego leku. Podsumowując, tabletki przeciwalkoholwe na bazie akamprozatu (Campral) mogą być skutecznym środkiem farmakologicznym do długotrwałego leczenia uzależnienia od alkoholu, gdy będą stosowane z równolegle prowadzoną terapią uzależnienia. Oryginał opublikowano pod adresem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9519495

Tabletki przeciwalkoholowe bez recepty

Przytoczone powyżej dowody naukowe skuteczności tabletek przeciwalkoholowych w leczeniu uzależnień sprawiają, że powoli rośnie przychylność do ich stosowania. W przebiegu uzależnienia zachodzą w organizmie negatywne zmiany w układzie neuroprzekaźników glutaminergicznym i gabaergicznym, które są odpowiedzialne za powstawanie głodu alkoholowego. Te niekorzystne zmiany neurobiologiczne można przywrócić do równowagi za pomocą tabletek przeciwalkoholowych bez recepty takich jak Campralex GABA lub GLUTAMINergic, które są dostępne w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez prywatny ośrodek terapii uzależnień pod adresami:

https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

lub

https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

tabletki przeciwalkoholowe bez recepty

Tabletki przeciw piciu alkoholu

Pierwsze badanie tabletek przeciw piciu alkoholu, jakie zostało przeprowadzone w USA miało ocenić skuteczność kliniczną akamprozatu (Campral). Ten nowy jak na tamte czasy lek został zatwierdzony przez FDA do utrzymywania abstynencji przez pacjentów uzależnionych od alkoholu po odstawieniu alkoholu. Centrum Badań Alkoholizmu i Uzależnień przeprowadziło to badanie w 2006 r. Porównano w nim działanie standardowej dawki 2 g i eksploracyjnej dawki 3 g tabletek przeciw piciu na bazie akamprozatu (Campral) w porównaniu z placebo. Badania prowadzono w 21 przychodniach w USA przez okres 6-ciu miesięcy na liczbie 601 wolontariuszy z uzależnieniem od alkoholu. Wszyscy pacjenci otrzymali jednocześnie osiem sesji krótkiego poradnictwa z terapeutą. Główną miarą wyniku był odsetek dni wolnych od alkoholu w 6-miesięcznym badaniu. Raport został zweryfikowany na podstawie mierzonego u badanych stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz badań analitycznych poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGT). Na początku badania założono a priori, że odsetek dni abstynencji u wszystkich badanych nie różnił się znacząco między poszczególnymi grupami (54,3% dla placebo, 56,1% dla 2 g, 60,7% dla 3 g). Analiza wykonana po zakończeniu badania post-hoc kontrolująca zmienne wyjściowe i ekspozycję na leczenie wykazała, że ​​akamprozat był związany ze znacznie wyższym odsetkiem dni abstynencji niż placebo (52,3% dla placebo, 58,2% dla 2 g, 62,7% dla 3 g). Jeszcze większy efekt był w podgrupie 241 pacjentów mających za podstawowy cel utrzymanie abstynencji (58,1% dla placebo, 70,0% dla 2 g, 72,5% dla 3 g). W trakcie badań nie odnotowano zgonów ani poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z narkotykami. Oryginał opublikowano pod adresem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16546214

Tabletki przeciw piciu alkoholu bez recepty

Tabletki przeciw piciu alkoholu bez recepty pomagają osobom uzależnionym wydłużyć liczbę dni abstynencji, przyczyniają się do ograniczania negatywnych skutków neurochemicznych wynikających z nadużywania alkoholu oraz pozwalają podnieść jakość życia pacjentów i ich rodzin. Picie alkoholu wzmacnia działanie układu nagrody w mózgu, a jego odstawienie wywołuje przygnębienie, cierpienie i głód alkoholowy. Można mu zaradzić wyłącznie przez kolejne wypicie alkoholu lub zażycie tabletki przeciw piciu alkoholu bez recepty Campralex, które sa dostępne w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez nasz ośrodek w sklepie intenetowym pod adresami: 

https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

oraz

https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

Tabletki przeciw alkoholowi

Ten artykuł przytacza przegląd zastosowania farmakoterapii jaki przeprowadzono w 2015 r. w Nowej Zelandii. Tabletki przeciw alkoholowi mające w składzie Akamprozat (nazwy leków: Campral, Aotal, Regtect) są jedną z opcji leczenia farmakologicznego zatwierdzonych jako uzupełnienie interwencji psychoterapeutycznych w celu ułatwienia utrzymania abstynencji u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Od wielu lat jest stosowany w Europie, USA i innych krajach, a ostatnio został zatwierdzony do tego wskazania nawet w Japonii. W kilku randomizowanych badaniach wykazano, że w grupie zażywającej tabletki przeciw alkoholowi w połączeniu z terapią psychospołeczną trwającą przez 3-12 miesięcy, wynik utrzymywania abstynencji był zasadniczo znacznie lepszy niż w grupie zażywającej placebo oraz korzystającej wyłącznie z interwencji psychospołecznych. W wynikach brano pod uwagę odsetek pacjentów, którzy utrzymywali całkowitą abstynencję od alkoholu. Mierzono całkowity odsetek dni w abstynencji, średni łączny czas trwania abstynencji, procent dni bezalkoholowych oraz liczona była mediana czasu do pierwszego wypicia. Tabletki przeciw alkoholowi jako dodatek do interwencji psychoterapeutycznych również wykazał skuteczność w niektórych randomizowanych badaniach porównawczych o podobnym czasie trwania. Chociaż w poszczególnych badaniach wyniki nie zawsze były spójne, to ogólne wyniki były korzystne dla grupy tabletek przeciw alkoholowi z Akamprozatem. Ostatnia metaanaliza wykazała, że ​​wyniki spożycia alkoholu były podobne w przypadku tabletek przeciw alkoholowi w grupie akamprozatu lub naltreksonu. A zatem Akamprozat jest ogólnie dobrze tolerowany, ma niską skłonność do interakcji z innymi lekami i może być stosowany bez dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, chociaż dostosowanie dawki lub przeciwwskazania są zalecane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Artykuł w oryginalnej wersji znajduje się pod adresem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084940

Tabletki przeciw alkoholowi bez recepty

Tabletki przeciw alkoholowi bez recepty Campralex GABA mają podobne działanie do leku przeciw alkoholowi Campral na bazie akamprozatu. Obydwa oddziałują na neuroprzekaźnik GABA, którego poziom w organizmie jest obniżony w wyniku spożywania alkoholu, podnosząc go do poziomu normy, co zmniejsza pragnienie picia alkoholu. Należy jednak dodać, że tabletki przeciw alkoholowi bez recepty mają najwyższą skuteczność w połączeniu z psychoterapią uzależnienia, ponieważ działają wspomagająco. Tabletki przeciw alkoholowi bez recepty dostępne w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez nasz sklep internetowy tu:

https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

a także tu:

https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...