Terapia dochodząca dzienna

Ośrodek Leczenia Uzależnień - alkoholizmu, narkomanii
Informacje ogólne  

Terapię dochodzącą dzienną wybierają osoby mieszkające w okolicy, które z różnych powodów wolą nocować w miejscu zamieszkania. Osoba uczestniczy w terapii grupowej razem z innymi osobami przebywającymi w ośrodku w trybie stacjonarnym. Warunkiem wyboru tej formy terapii jest utrzymanie abstynencji w domu. Jeżeli osoba nie jest w stanie zachować abstynencji, zaleca się wybór trybu stacjonarnego.

Terapia dzienna (dochodząca) - bez zakwaterowania.

Zajęcia grupowe i indywidualne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.

Czas trwania terapii

28 dni ( 22 dni, od poniedziałku do piątku oraz co drugą sobotę).

Odwyk alkoholowy cena

Cena terapii dziennej 2500

Zapewniamy

  • wyżywienie  na czas pobytu w ośrodku 
  • zwolnienie lekarskie L-4, 
  • zaświadczenie o pobycie oraz o ukończeniu terapii.

Zabrać ze sobą

  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • inną posiadaną dokumentację medyczną.