Terapia dochodząca dzienna

Ośrodek Leczenia Uzależnień - alkoholizmu, narkomanii
Informacje ogólne  

Terapię dochodzącą dzienną wybierają osoby mieszkające w okolicy, które z różnych powodów wolą nocować w miejscu zamieszkania. Osoba uczestniczy w terapii grupowej razem z innymi osobami przebywającymi w ośrodku w trybie stacjonarnym. Warunkiem wyboru tej formy terapii jest utrzymanie abstynencji w domu. Jeżeli osoba nie jest w stanie zachować abstynencji, zaleca się wybór trybu stacjonarnego.

Terapia dzienna (dochodząca) - bez zakwaterowania.

Zajęcia grupowe i indywidualne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.

Czas trwania terapii

28 dni ( 22 dni, od poniedziałku do piątku). Osoba podczas terapii przebywa na zwolnieniu chorobowym.

Odwyk alkoholowy cena

  • Cena 4-ro tygodniowej terapii dziennej to 3.500 zł
  • Z kosztów dodatkowych badanie lekarskie w cenie 240 zł

Zapewniamy

  • wyżywienie  na czas pobytu w ośrodku 
  • zaświadczenie o pobycie oraz o ukończeniu terapii respektowane przez sądy, kuratorów, wydziały komunikacji itp..

Zabrać ze sobą

  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • inną posiadaną dokumentację medyczną.