Terapia online

terapia online
Informacje ogólne  

Jako pierwszy ośrodek w Polsce w 2017 r. wprowadziliśmy nową formę: terapia uzależnień online lub Program ograniczania picia.

Terapia online prowadzona jest przez Internet w formie wideokonferencji. 

Terapia przez Skype kierowana jest głównie dla osób mieszkających za granicą, ale nie tylko.