Uzależnienie od Internetu

uzaleznienie od internetu

Uzależnienie od Internetu definicja

Uzależnienie od Internetu nazwa Internetoholizm oznacza uzależnienie "(...) przejawiające się w silnej potrzebie, wręcz przymusie, spędzania czasu w Internecie, dążeniu do jak najczęstszego używania Internetu i odczuwania dyskomfortu, nawet złości, kiedy nie można tego robić, a w wyniku czasu spędzonego w Internecie zostaje zaniedbywana nauka, praca, rodzina czy kontakty społeczne. S. Kozak, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości, (2014). 

Jak podaje Guerreschi (2010), uzależnienie od urządzeń elektronicznych jako pierwszy, zdefiniował Griffith jeszcze w 1995 r. i określił je jako uzależnienie od "zachowania opartego na interakcji zachodzącej nie w kontakcie z osobami", z kolei Goldberg proponował określić je jako behawioralne zaburzenie korzystania z Internetu.

Uzależnienie od komputera, telefonu, Internetu, tableta

Uzależnienia te nie mają w klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 osobnego działu. Zostały one zaliczone do kategorii F63.8 jako inne zaburzenia nawyków i popędów, ponieważ charakteryzują się stale powtarzającym się nieprawidłowym zachowaniem. Działanie pod wpływem impulsu poprzedza stan napięcia, a ulgę przynosi dopiero wykonywanie danej czynności. "Uzależnienie od komputera / internetu rozumiemy nie tylko jako złe przyzwyczajenie, które zakradło się do naszego życia i z którym po prostu trzeba zerwać, ale jako poważną chorobę psychiczną, która wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi, na nasza energię życiową, a przede wszystkim na nasze poczucie własnej wartości". P. Shuler, M. Vogelgesang, Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i internetu, (2014).

Nowe uzależnienia XXI wieku

Ludzie od początku swojego istnienia zmieniają świat, kreując nową rzeczywistość oraz tworząc postęp technologiczny, a zmieniający się świat odbija na nich swoje piętno. W wyniku tego pojawiają się nowe uzależnienia, które wynikają z korzystania z przedmiotów takich jak telefon, komputer czy Internet, ułatwiających ludziom życie. Obecnie Internet jest używany do zaspokajania bieżących potrzeb, porozumiewania się na odległość, zdobywania informacji, a nawet zarabiania pieniędzy, robienia zakupów czy płacenia rachunków. Postęp technologiczny powoduje, że coraz więcej urządzeń jest w stanie się z nim połączyć np. komputery, telefony, telewizory, a nawet lodówki czy samochody, co znacznie ułatwia nam życie. Niestety pod wpływem regularnego używania może dojść do uzależnienia, a wtedy już nie da się bez dostępu do tej globalnej sieci funkcjonować. W efekcie coś co miało nam ułatwiać życie, zaczyna je utrudniać powodując problemy. 

Uzależnienie od urządzeń elektronicznych na początku zaczyna się niepozornie. Komputer, telefon, Internet służy do oderwania się od rzeczywistości, ponieważ ten świat rzeczywisty w porównaniu ze światem wirtualnym staje się co raz mniej atrakcyjny. Z czasem ta ucieczka od realności wymyka się spod kontroli, osoba traci poczucie czasu, potrafi nawet zapomnieć o obowiązkach. Co określa granicę bezpieczeństwa? Zasada, jest jasna: „Jeśli spędzasz ponad 30 godzin tygodniowo, grając, czatując i surfując bez związku ze swoją nauką lub pracą, znaczy to, że ewidentnie masz problem" S. Kozak (2014).

Uzależnienie od Internetu, gier przyczyny

Przyczyny powstawania wszystkich uzależnień włącznie z behawioralnymi są podobne, a ich podłoże psychospołeczne i neurobiologiczne ma wiele cech wspólnych (Davis 2000). Natomiast czynniki nowych uzależnień są bardzo różnorodne i złożone. Można je podzielić na: biopsychiczne, psychospołeczne lub kulturowe.

Do biopsychicznych czynników Augustynek (2015) zaliczył: wpływ genów, wzorców z dzieciństwa, brak odporności na stres, nadpobudliwość emocjonalną, choroby i uszkodzenia mózgu, zaburzenia osobowości oraz złe doświadczenia z okresu dzieciństwa.

Przyczyną biologiczną uzależnień od urządzeń elektronicznych, która najczęściej pojawia się w literaturze takich autorów jak L. Cierpiałkowska, M. Ziarko (2010) oraz N. Ogińska-Bulik (2014) jest teoria zjawisk i procesów neurochemicznych zachodzących w ośrodku odczuwania przyjemności w mózgu. Co należy zauważyć - niewywołanych zażywaniem środków psychoaktywnych. U ludzi różne czynności wzbudzają bardzo mocne doznania, które wywołane są rekcja hormonalną w wyniku np.: pobudzenia seksualnego, grania hazardowego, komputerowego, a nawet oglądaniem meczu sportowego.

Do przyczyn psychospołecznych uzależnienia od komputera, telefonu czy Internetu u dzieci można zaliczyć: niepowodzenia rozwojowe lub życiowe, niezaspokojone potrzeby rozwojowe, psychiczne lub niemożność ich zrealizowania, a u dorosłych wzrastające tempo życia, konsumpcyjne podejście do życia, stres i negatywne emocje.

Przyczyny kulturowe nowych uzależnień to: uczenie się przez dzieci zachowań na podstawie obserwacji rodziny lub kolegów oraz rodzice akceptujący nieprawidłowe lub patologiczne zachowania swoich dzieci. Kolejnymi mogą być: zła atmosfera panująca w rodzinie, poczucie odrzucenia, stosowane złe metody wychowawcze, brak konstruktywnego systemu wartości, sieroctwo i eurosieroctwo, rozwody, ubóstwo, przemoc.

Przyczynami uzależnienia od komputera może być zwyczajne poszukiwanie przyjemności przez dzieci, a to właśnie w reklamach gwarantują gry komputerowe. Reklamodawcy promując gry obiecują rozrywkę na najwyższym poziomie (Entertainment) rozrywka ma na celu zajęcie czasu podczas nudy, monotonii. Tak więc jedną z przyczyn nowych uzależnień może być brak zagospodarowania dziecku wolnego czasu. Granie w gry komputerowe samo w sobie nie jest złe, ale jeżeli dziecko traci nad tym kontrolę i zaniedbuje swoje obowiązki szkolne czy domowe, znaczy to, że zaczyna się problem.

Uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu objawy

Objawy uzależnienia od komputera, telefonu czy Internetu (wg ICD-10):

 • Głód - występowanie silnego pragnienia np.: włączenia komputera, telefonu, gry lub skorzystania z Internetu, z niemożliwością powstrzymania się.
 • Zespół odstawienia - charakteryzuje się doświadczaniem dyskomfortu, gdy korzystanie z komputera, telefonu, gry lub Internetu jest utrudnione lub niemożliwe. Mogą występować: agresja, niepokój, depresja, trudności z koncentracją, ból głowy, bezsenność, tiki nerwowe palców dłoni itp.
 • Utrata kontroli - mogą występować trudności ze zwiększaniem czasu spędzanego na korzystaniu z komputera, telefonu, Internetu czy graniu.
 • Utrata zainteresowań – rezygnacja z alternatywnych form spędzania wolnego czasu na korzyść korzystania z komputera, telefonu, Internetu czy graniu.
 • Zmiana tolerancji - występuje wydłużenie czasu spędzonego na korzystaniu z komputera, telefonu, Internetu czy graniu, aby osiągnąć poziom zaspokojenia.
 • Korzystanie pomimo problemów - ciągłe korzystanie z komputera, telefonu, Internetu czy grania pomimo wiedzy o powstających szkodach: zdrowotnych, finansowych, rodzinnych.

Aby zdiagnozować uzależnienie należy stwierdzić występowanie minimum 3 z 6 powyższych objawów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

P. Shuler, M. Vogelgesang w książce Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i internetu (2014) opisali następujące zachowania, które można zaliczyć jako uzależnienia od telefonu, komputera czy sieci Internet: 

 • granie na urządzeniu: telefonie, komputerze lub konsoli (Playstation, X-box, Nintendo itp.) podłączonym lub niepodłączonym do sieci Internet,
 • korzystanie z portali społecznościowych (Facebook, Nasza-Klasa, Tweeter itp.), komunikatorów, czatów itp. przy pomocy w/w urządzeń,
 • przeglądanie zasobów sieci Internet, bezcelowe pobieranie danych przy pomocy w/w urządzeń.

Głównym objawem uzależnienia od smartfona jest przymus posiadania go. Gdy go brakuje pojawia się: niepokój, zdenerwowanie, agresja, fobia społeczna, obawa przed samotnością oraz usprawiedliwianie się z ciągłego korzystania wygodą i bezpieczeństwem.

Uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu skutki

Codacons próbował zbadać skutki nadużywania telefonu komórkowego na grupie 300 młodych osób w wieku 20-30 lat. Gdy odebrano im telefony okazało się, że:

 • 70% z nich zaczęło przejawiać tiki nerwowe polegające na odruchowym wkładaniu dłoni do kieszeni w poszukiwaniu telefonu,
 • 25% z nich zachowywało się inaczej niż zwykle i było podenerwowanych,
 • 10% miało przejawy depresji.

Internet, Smartfon, Facebook i inne portale społecznościowe miały z założenia poprawić ludziom życie. Niestety jednak często mają one bardzo negatywny wpływ, ponieważ powodują wycofanie się ludzi z realnych kontaktów międzyludzkich.

Uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu leczenie

Leczenie osób uzależnionych od komputera, telefonu, Internetu, gier komputerowych polega na zmianie ich sprzecznych przekonań. Przykładowo uzależniony myśli sobie "Nie mogę więcej korzystać z komputera, Internetu lub gier". Natomiast po krótkim czasie pojawiają się u niego myśl przeciwstawna np. "Raz mogę zagrać, przecież ten jeden raz mi nie zaszkodzi".  Wiara w to przekonanie ma bezpośredni wpływ na to, że osoba jednak sięganie po komputer i zagra. Wpływ na to ma też otoczenie np. namawiający koledzy czy łatwość dostępu do komputera.

Bardzo często występuje ambiwalencja i osoba nie wie co wybrać. Z jednej strony chce utrzymać abstynencję od komputera/ Internetu/ telefonu z drugiej jednak chce się poddać, ponieważ głód powoduje u niej silną i nieodpartą chęć chociaż chwilowego poczucia ulgi. Konflikt przeciwstawnych dążeń powoduje trudne uczucia, które z kolei wzmacniają głód. Wtedy często u uzależnionych pojawia się myśl: "Nie wytrzymam dłużej tego napięcia, muszę zagrać" i następuje nawrót.

Leczenie uzależnienia od Internetu, gier, komputera Kraków, Rzeszów, Tarnów

Terapia uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, smartfona, tableta w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie polega na odbyciu psychoterapii uzależnienia opartej na procesie grupowym, ponieważ tylko ta metoda jest skuteczna i gwarantuje wyleczenie. Celem takiej terapii jest nauczenie pacjentów radzenia sobie z uczuciami, głodem i zmieniania przekonań automatycznych na racjonalne, które mogą prowadzić do grania komputerowego czy korzystania z Internetu.

Dodatkowo w ramach leczenia pogłębionego przyczyn uzależnienia od komputera, Internetu, telefonu prowadzi się treningi interpersonalne oraz treningi konstruktywnych zachowań. Założenie teoretyczne mówi, że osoby wycofują się z relacji interpersonalnych z powodu deficytów osobistych braku kompetencji, wyuczonej bezradności lub lęku społecznego, dlatego należy się nad tymi problemami skupić, aby je wyleczyć. Dzięki takiemu podejściu osoba po wyjściu z ośrodka, potrafi nawiązywać prawidłowe relacje społeczne oraz samodzielnie działać. 

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...