Terapia weekendowa

terapia weekendowa
Informacje ogólne  

Terapia weekendowa jest kierowana do osób, które z powodów zawodowych (np. pracy za granicą) lub z braku możliwości pobytu na zwonieniu L-4 nie mogą skorzystać z trybu terapii dziennej lub stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w małej kilkuosobowej grupie, wg systemu studiów zaocznych tj. w soboty i niedziele z jednym noclegiem w ośrodku oraz z pełnym wyżywieniem.

Terapia uzależnień w weekendy

Warunkiem rozpoczęcia terapii weekendowej jest utworzenie się grupy minimum 3 osób.

Program obejmuje 60 godzin terapii, prowadzonej przez 4 następujące po sobie weekendy tj. soboty i niedziele w godzinach od 9 do 18 z przerwami na posiłki, pełne wyżywienie zapewnione (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

Cena terapii weekendowej uzależnienia wynosi 2000 zł (bez noclegów).

Zakwaterowanie przez 4 weekendy z wyżywieniem, płatne osobno, do wyboru w pokojach:

  • 1-osobowym z łazienką, TV i Wi-Fi - cena 2000 zł
  • 2-osobowym z łazienką, TV i Wi-Fi - cena 1600 zł
  • 3-osobowym z TV i Wi-Fi, łazienki w korytarzu - cena 1360 zł

Ceny za terapię i zakwaterowanie płatne w całości "z góry".

Zapewnione:

  • zaświadczenia o pobycie i ukończeniu terapii.