Terapia nawrotów

Terapia Uzależnień VIP
Informacje ogólne  

Informacje ogólne:

Uzależnienie to choroba chroniczna czyli przewlekła dlatego bardzo często zdarzają się nawroty. Gdy pojawi się nawrót uzależnienia należy go jak najszybciej zatrzymać aby nie dopuścić do powiększania się wynikającej z niego destrukcji. W pierwszej kolejności należy zatrzymać ciąg picia alkoholu, zażywania narkotyków/dopalaczy albo hazardowego grania. Jeżeli nie jest to możliwe w miejscu zamieszkania pacjenta, należy go przewieźć do Ośrodka. Po przyjeździe wykonujemy analizę nawrotu czyli próbujemy dotrzeć do przyczyn jakie go wywołały. Przeprowadzamy ponowną diagnozę psychiatryczną i jeżeli lekarz stwierdzi oprócz uzależnienia inne zaburzenia np.: nerwicowe, depresyjne, lękowe itp. to wprowadza farmakoterapię (leki uspokajające, antydepresanty, anksjolityki). Czasem przyczyną nawrotów bywa to, że pacjenci nie radzą sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym/hazardowym. Jeżeli metody które znają nie skutkują lub nie były przez nich stosowane to podczas pobytu uczymy pacjentów innych bardziej skutecznych psychologicznych metod radzenia sobie z głodem picia/brania/grania, a dodatkowo lekarz może również wprowadzić wsparcie farmakologiczne (lek likwidujący głód alkoholowy/narkotykowy). Pobyt na terapii nawrotów trwa od 1 do 2 tygodni i może być prowadzony w trybie stacjonarnym, dziennym lub indywidualnym.