Terapia nawrotów

Terapia nawrotów
Informacje ogólne  

Uzależnienie to choroba chroniczna czyli przewlekła dlatego bardzo często zdarzają się nawroty. Gdy pojawi się nawrót uzależnienia należy go jak najszybciej zatrzymać aby nie dopuścić do powiększania się wynikającej z niego destrukcji. W pierwszej kolejności należy zatrzymać ciąg picia alkoholu, zażywania narkotyków/dopalaczy albo hazardowego grania. Jeżeli nie jest to możliwe w miejscu zamieszkania pacjenta, należy go przewieźć do ośrodka lub szpitala celem detoksu.

W ramach terapii nawrotów uzależnienia wykonujemy analizę nawrotu czyli próbujemy dotrzeć do przyczyn jakie go wywołały. Przeprowadzamy ponowną diagnozę psychiatryczną. Jeżeli lekarz stwierdzi oprócz uzależnienia inne zaburzenia np.: nerwicowe, depresyjne, lękowe itp. to wprowadza farmakoterapię (leki uspokajające, antydepresanty, anksjolityki).

Czasem przyczyną nawrotów bywa to, że pacjenci nie radzą sobie z głodem alkoholowym/ narkotykowym/ hazardowym. Jeżeli metody które znają nie skutkują lub nie były przez nich stosowane to podczas pobytu uczymy pacjentów innych bardziej skutecznych psychologicznych metod radzenia sobie z głodem picia/ brania/ grania.

Dodatkowo lekarz może wprowadzić wsparcie farmakologiczne (lek likwidujący głód alkoholowy/ narkotykowy).

Pobyt na terapii nawrotów trwa od 1 do 2 tygodni i może być prowadzony w trybie stacjonarnym, dziennym lub indywidualnym.