Terapia indywidualna

Informacje ogólne  

Indywidualna terapia uzależnienia to jednoosobowy kontakt klienta/ki z terapeutą. Terapeuta skupia swoją uwagę tylko na jednej osobie, a nie jak w terapii grupowej na wielu osobach.

Wytwarza się wtedy relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, która umożliwia otwarte rozmowy na trudne tematy związane z życiem osobistym i problemami klienta/ki. 

Z takiej formy terapii korzystają osoby, które nie mają czasu, możliwości lub odwagi aby uczestniczyć w terapii grupowej. Pomimo braku "procesu grupowego" może ona być skuteczna pod warunkiem dużej motywacji do zmiany u klienta/ki.

Terminy spotkań ustala się indywidualnie w miarę możliwości, częstotliwość sesji to 1 - 2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii to 20 sesji.

Zapewnione:

  • zaświadczenia o pobycie i ukończeniu terapii.