Tabletki na alkoholizm bez recepty

Tabletki na alkoholizm bez recepty

Jak leczyć alkoholizm samemu

Osoby uzależnione od alkoholu często chcą same wyjść z uzależnienia, bez pomocy ośrodka terapii uzależnień, lekarzy czy terapeutów. Aby mogli to skutecznie zrobić, powinni bazować na udowodnionych metodach.

Neuroprzekaźnik glutaminian może odgrywać ważną rolę w uzależnieniu od alkoholu.

Badanie na temat uzależnienia od alkoholu, prowadzone przez Indiana University w USA wskazuje, że neurotransmiter glutaminian może odgrywać ważną rolę w powstawaniu głodu alkoholowego, a tym samym przyczynić się do picia alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu i zaburzenia związane z piciem alkoholu występują u około 30 procent wszystkich Amerykanów. Powodują one ogromne straty w życiu ludzi, a także w systemie opieki zdrowotnej i gospodarce. Dziewięćdziesiąt procent wszystkich prób leczenia uzależnienia lub nadużywania alkoholu powoduje nawrót choroby w ciągu czterech lat. Te nawroty są wywoływane głównie przez wyzwalacze (widoki, dźwięki i sytuacje) kojarzące się z doświadczeniami z przeszłości związanymi z alkoholem. Czy mają one rzeczywisty wpływ na picie alkoholu?

Aby się o tym przekonać naukowcy zeskanowali mózgi osób cierpiących na nadużywanie alkoholu. W badaniu wykorzystano spektroskopię rezonansu magnetycznego, aby pokazać, jak obrazy związane z używaniem alkoholu powodują zmiany poziomu glutaminianu w regionie mózgu zwanym przednim zakrętem obręczy, który odgrywa ważną rolę w uzależnieniu. Badanie wykazało, że neuroprzekaźnik glutaminian odgrywa ważną rolę w występowaniu głodu alkoholowego.

"Jest to pierwsze badanie dokumentujące zmiany w poziomie glutaminianu podczas ekspozycji na wyzwalacze dotyczące alkoholu u osób z zaburzeniami picia alkoholu, które rzuca światło na poziom glutaminianu jako ważny cel nowych terapii w leczeniu choroby" - powiedziała Sharlene Newman, profesor Wydział Nauk Psychologicznych i Mózgu IU Bloomington College of Arts and Sciences.

Badanie, opublikowane ostatnio w Journal of Alcohol and Alcoholism, bazuje na badaniach naukowców, takich jak George Rebec, emerytowany profesor na Wydziale Psychologii i Badań Mózgowych, który wcześniej odkrył, że widoki i dźwięki wiążą się z uzależniającymi substancjami, takimi jak kokaina czy alkohol wpływa na poziom glutaminianu w mózgach szczurów uzależnionych od tych substancji. Te widoki i dźwięki są nazywane "sygnałami", ponieważ wywołują pożądanie substancji wcześniej nadużywanej.

"Glutaminian jest prawdziwym koniem pociągowym wszystkich neuroprzekaźników w mózgu" - powiedział Rebec. "Dopamina jest bardziej popularnym neuroprzekaźnikiem, którego brak przyczynia się do depresji, lęku, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i choroby Parkinsona - ale w rzeczywistości stanowi mniej niż 5 procent aktywności synaptycznej. 50 procent tej aktywności i jest szczególnie zaangażowane w obwody motywujące do nagrody, będące integralną częścią uzależnienia. "

W celu przeprowadzenia badania naukowcy zarejestrowali 35 osób, 17 z zaburzeniami używania alkoholu i 18 bez zaburzeń. Następnie mierzyli stężenia glutaminianu za pomocą technologii zwanej spektroskopią rezonansu magnetycznego. Badanie wykazało spadek zawartości substancji chemicznych w mózgu osób cierpiących na nadużywanie alkoholu po tym, jak pokazano im wyzwalacze związane z piciem - takie jak zdjęcie alkoholu w szklance - w porównaniu do czasu, gdy oglądali neutralne zdjęcia. Osoby bez zaburzeń nie wykazały zmian w poziomach glutaminianu podczas oglądania tych samych obrazów.

"Zdawaliśmy sobie sprawę, że możemy mierzyć poziomy glutaminianu w ludzkim mózgu za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego" - powiedział Newman, który kierował współpracą badaczy zajmujących się uzależnieniami, aby zbudować na wcześniejszej pracy Rebeca na zwierzętach. "Naukowcy mogą teraz z przekonaniem celować w poziom glutaminianu w mózgu, opracowując nowe metody leczenia alkoholizmu i innych form uzależnienia".

Źródło: Indiana University, www.sciencedaily.com

Glutaminian a picie alkoholu

Alkoholizm leczenie domowe

Aby pomóc przeprowadzić leczenie domowe alkoholizmu należy zrozumieć neurobiologię mózgu.

„Kwas glutaminowy (łac. Acidum glutamicum) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów o charakterze kwasowym. Anion karboksylowy tego kwasu (forma anionowa jest formą przeważającą w warunkach fizjologicznych) to glutaminian. (…). Kwas L-glutaminowy jest ważnym neuroprzekaźnikiem (związkiem umożliwiającym przewodzenie impulsów nerwowych) pobudzającym w korze mózgowej ssaków. Uczestniczy w przemianach azotowych, poprzez przemianę w glutaminę. Jest stosowany w leczeniu schorzeń układu nerwowego. Jego sól sodowa, glutaminian sodu, jest stosowana jako wzmacniacz smaku i zapachu żywności (…)”. Źródło: Wikipedia

Kwas gamma-aminomasłowy, GABA – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów, który pełni funkcję głównego neuroprzekaźnika o działaniu hamującym w całym układzie nerwowym. Odkryto trzy receptory GABA (podtypu A, B i C). Receptory GABA typu A, obecne niemal na każdej komórce nerwowej, są miejscem działania wielu związków (agonistów receptora GABA). Źródło: Wikipedia

W celu samodzielnego leczenia głodu alkoholowego, należy zaopatrzyć się w lek lub suplement zawierający powyższe substancje i go zażywać.

Nasz ośrodek prowadzi sprzedaż wysyłkową tabletek na alkoholizm bez recepty w formie suplementów na głód alkoholowy.

Zamówienia na tabletki na alkoholizm bez recepty

Zamówienia na tabletki na alkoholizm bez recepty prosimy składać za pośrednictwem poczty e-mail: osrodek.symptom@gmail.com

Tabletki na alkoholizm bez recepty będą dostępne w sklepie internetowym, który jest w trakcie programowania.

Baklofen bez recepty

Baklofen zawiera kwas gamma-aminomasłowy, który jest również dostępny jako suplement diety, przyjmowany doustnie i reklamowany jako środek ułatwiający zasypianie i redukujący stres. Znaczna część badań wskazuje, że po podaniu doustnym ulega biodegradacji przed dotarciem do ośrodkowego układu nerwowego lub nie przenika przez barierę krew–mózg. Inne badania sugerują, że podany doustnie może w pewnym stopniu docierać do ośrodkowego układu nerwowego albo wywierać działanie za pośrednictwem obwodowego układu nerwowego. Endogenny kwas gamma-aminomasłowy naturalnie pełniący rolę neuroprzekaźnika powstaje w ośrodkowym układzie nerwowym na drodze biosyntezy właśnie w wyżej opisanego glutaminianu. Benzodiazepiny, barbiturany, leki nasenne i alkohol przez agonizm receptora benzodiazepinowego zwiększają wydzielanie kwasu gamma-aminomasłowego w mózgu.

Zaprzestanie regularnego picia alkoholu  wywołuje doświadczanie przeciwstawnych stanów uczuciowych wobec tych, które powstawały bezpośrednio po piciu. Gdy występował błogostan to pojawia się lęk, co pogarsza nastrój i wywołuje objawy głodu alkoholowego co kieruje osobe do picia. Aby temu zapobiec nalezy stosować suplement zawierający substancję działająca na receptory GABA aktywując je, co poprawia samopoczucie i ochota na alkohol znika.

Akamprozat bez recepty

Popularny lek na głód alkoholowy Campral© również zawiera substancję acamprosat czyli kwas gamma-aminomasłowy, który odpowiada za zmniejszanie pobudliwości i rozluźnienie mięśni, stąd jego działanie łagodzące pragnienie napicia się alkoholu. "(…) Na zmniejszenie pobudliwości i relaksację mięśni wpływ mają również endorfiny i egzogenne agonisty receptorów opioidowych, między innymi morfina, fentanyl i petydyna. W przypadku długotrwałego przyjmowania agonistów receptorów GABA, benzodiazepinowych lub opioidowych dochodzi do tolerancji fizjologicznej, która po odstawieniu powyższych sprawia, że efekt pozostałych endogennych agonistów tych receptorów jest niewystarczający – substancje egzogenne uodporniły organizm na swoje endogenne odpowiedniki. W tej sytuacji powstaje nadprzewodnictwo powodujące znane objawy odstawienia, co jest nazywane uzależnieniem fizycznym lub fizjologicznym. Lekami podnoszącymi poziom GABA są progabid, gabapentyna, wigabatryna". oprócz podanych leków innym źródłem są suplementy GABA.

Źródło: Wikipedia

Leki na alkoholizm bez recepty

Leki na alkoholizm bez recepty o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu alkoholizmu są dostępne w sprzedaży wysyłkowej w formie suplementów diety bez recepty.

Zamówienia można składać pod adresem e-mail: osrodek.symptom@gmail.com

Ośrodek terapii uzależnień Kraków, Rzeszów

Należy dodać, że farmakologia w leczeniu uzależnienia od alkoholu powinna być stosowana wraz z wsparciem psychoterapeutycznym celem zwiększenia skuteczności. Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji Symptom dla chętnych pacjentów uzależnionych od alkoholu z ma w swojej ofercie wyżej wymienione substancje.

Nasz blog

Tabletki na alkoholizm – Baclofen

Baclofen jest obecnie coraz bardziej popularny w leczeniu alkoholizmu. Osoby stosujące ten lek...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...

Marihuana lecznicza

Artykuł na temat stosowania medycznej marihuany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i...

Demencja alkoholowa

Nadużywanie alkoholu jest najważniejszym, ale możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka rozwoju...

Uszkodzenia mózgu po narkotykach

Wpływ uzależnienia od narkotyków oraz alkoholu na uszkodzenia i zmiany w objętości mózgu oraz...

Alkohol i mózg

Skany mózgu pokazują, jak nadmierne picie może powodować trwałe uszkodzenie mózgu. W tym celu...

Alkohol a otyłość

Dlaczego spożywanie alkoholu powoduje zwiększenie apetytu i tym samym doprowadza do przyrostu masy...

Nalmefen (Selincro)

Nalmefen substancja, nazwa handlowa leku Selincro jest antagonistą receptora opioidowego, który...

Alkoholizm a PTSD

Jak mówi nowe badanie, osoby z zespołem stresu pourazowego, które piją zbyt dużo alkoholu, mogą...