Samobójstwo a uzależnienia

Samobójstwo a uzależnienia

Zgodnie z nowym raportem, metoda zastosowana w próbie samobójczej ma bardzo duże znaczenie w oszacowaniu ryzyka późniejszego samobójstwa. Ta wiedza może być pomocna w analizie ostrej analizy ryzyka po próbie samobójczej. Poprzednie badania wykazały, że ci, którzy kiedykolwiek próbowali popełnić samobójstwo, są znacznie bardziej narażeni na powtórzenie tego czynu.
Samobójstwo jest jedną z głównych przyczyn śmierci wśród osób w wieku 15-44 lat.

Samobójstwo czynniki ryzyka

Znane czynniki ryzyka samobójstw obejmują choroby psychiczne i nadużywanie narkotyków.
Nowe badanie, które przeprowadzono wśród tych, którzy próbowali popełnić samobójstwo, jest jednym z pierwszych, w którym porównano osoby pod względem zastosowania różnych metody prób odebrania sobie życia. Naukowcy z Instytutu Karolińskiego opublikowali swoje odkrycia w British Medical Journal (BMJ).

Choroby psychiczne i uzależnienia a próby samobójcze

Powieszenia, utonięcia, skoki z dużej wysokości i postrzelenia.

Badania pokazują, że ryzyko udanego samobójstwa jest szczególnie wysokie wśród tych, którzy podejmują próbę samobójczą, starając się powiesić, utopić, skacząc z dużej wysokości lub z używając broni palnej.

Na przykład, samobójstwo jest sześciokrotnie bardziej prawdopodobne przy próbie powieszenia i cztery razy bardziej prawdopodobne, przy próbie utonięcia, niż po próbie zatrucia, które z kolei nie jest najczęstszą metodą.

Naukowcy odkryli również, że ryzyko było wysokie po próbie powieszenia i ta sama metoda była często stosowana zarówno w próbie samobójczej, jak i udanym samobójstwie.
Ryzyko samobójstwa jest wyższe, jeśli wcześniejsze próby samobójcze były bardziej gwałtowne.

"Być może wyniki są pomocą w analizie ostrego ryzyka, która następuje po próbie samobójczej" - mówi profesor Bo Runeson, który pracował nad tym badaniem.

Czynniki ryzyka samobójstw

Istnieje wiele ważnych czynników choroby psychicznej i prób samobójczych, ale to też jest ważne, aby wziąć pod uwagę, czy osoba wybrała radykalne metody, przy ocenie ryzyka krótkoterminowego i długoterminowego.
W badaniu wzięło udział blisko 50 000 osób przyjętych do szpitala po próbie samobójstwa (okres 1973-82).
Czasie trwania badania, które prowadził aż do 2003 roku, 12 procent lub 5.740 z tych osób pomyślnie popełniło samobójstwo.

Alkoholizm a próby samobójcze

Jedna trzecia wszystkich samobójców była wcześniej pijana, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez University of California, Los Angeles (UCLA).

Czynniki samobójstw - alkohol

Badanie, opublikowane w Annals of Epidemiology, miało na celu ocenę ryzyka samobójstwa związanego z piciem mocnego alkoholu. Naukowcy twierdzą, że odkrycia podkreślają znaczenie łączenia programów zapobiegania samobójstwom z programami zapobiegania alkoholizmowi.

Według badań, spożycie alkoholu stwierdzono u prawie 36 procent mężczyzn i 28 procent kobiet, które popełniły samobójstwo. Ponadto stężenie alkoholu we krwi wynoszące 0,008 gramów na litr było silnym czynnikiem ryzyka samobójstwa w każdym wieku.

Alkoholizm a myśli samobójcze

Ponadto ludzie, którzy doświadczali myśli samobójczych, wykazywali od cztero- do dwudziestokrotnie większego prawdopodobieństwa wystąpienia próby samobójczej, kiedy pili dużo alkoholu. Wysokie spożycie alkoholu wiązało się również z wyborem najbardziej skutecznych sposobów na odebranie sobie życia - na przykład przez powieszanie.

"Kluczowym odkryciem jest jednak to, że dane pokazują ogromną częstotliwość, a tym samym ryzyko nadużywania alkoholu u osób skłonnych do samobójstwa" - powiedział autor badania i profesor UCLA Dr. Mark Kaplan.
„Ci, którzy pili, spożywali dużo alkoholu przed próbą samobójczą. Nieco mniej niż połowa z tych, którzy pili alkohol przed samobójstwem, miała również problemy związane z alkoholem w swojej przeszłości.”

Płeć a samobójstwa pod wpływem alkoholu

Zawartość alkoholu we krwi była podobna u mężczyzn i kobiet popełniających samobójstwo - było to zaskakujące, ponieważ mężczyźni częściej piją mocny alkohol.
Według raportu możliwym wyjaśnieniem jest to, że kobiety częściej niż mężczyźni popełniają samobójstwo przez otrucie, a alkohol jest często używany w połączeniu z innymi substancjami.

Wiek a samobójstwa pod wpływem alkoholu

Prawie jedna czwarta osób, które popełniły samobójstwo w wieku poniżej 21 lat i była uzależniona od alkoholu w chwili śmierci.

Naukowcy zalecają, aby w profilaktyce podkreślać związek pomiędzy piciem alkoholu a samobójstwem wśród osób niepełnoletnich poprzez:

  • media społecznościowe, które powinny być wykorzystywane do podkreślenia związku między nadużywaniem alkoholu, a ryzykiem samobójstwa.  Nauczyciele również powinni przekazywać te informacje;
  • poprawę dostępu do leczenia nadużywania alkoholu;
  • poprawę egzekwowania ograniczeń dostępu do alkoholu dla nieletnich;
  • rodzice powinni być informowani o zagrożeniach związanych z przetrzymywaniem alkoholu w domu, zwłaszcza jeśli nie jest on zamknięty.

Wyniki badań powinny zachęcać osoby pracujące nad zapobieganiem samobójstwom do zwracania uwagi na czynnik ryzyka spożywania alkoholu, gdy pomagają osobom z problemami samobójczymi - powiedział Kaplan.

Perfekcjonizm a samobójstwo

Ludzie, których zawody wymagają szczególnej doskonałości i precyzji tacy jak lekarze, prawnicy i architekci lub którzy pracują na wyższych stanowiskach, są bardziej narażeni na samobójstwo związane z perfekcjonizmem. Wyniki sugerują, że perfekcjonizm jest silniejszym czynnikiem ryzyka samobójstwa niż początkowo sądzono.

„Istnieje pilna potrzeba, aby spojrzeć na osoby z perfekcjonizmem, jako na indywidualny i społeczny czynnik ryzyka, a w opiece zdrowotnej i profilaktyce zapobiegania samobójstwom nalezy formułować kliniczne wytyczne dotyczące oceny ryzyka samobójstw i ich zapobieganiu”, napisał Gordon Flett w Review of General Psychology.

Na podstawie tych wyników, naukowcy chcą zwrócić większą uwagę na skutki potencjalnie destrukcyjne, a także dodać, że wytyczne kliniczne powinny obejmować perfekcjonizm jako oddzielny czynnik oceny ryzyka samobójstw i ich zapobieganiu.

Naukowcy udowadniają, że nieustanne dążenie do doskonałości (perfekcjonizm) wiąże się z poczuciem beznadziejności i próbami samobójczymi. Inne omawiane tematy główne to jak autoprezentacja i ukrywanie się perfekcjonisty może prowadzić do samobójstw, które pojawiają się bez ostrzeżenia oraz jak perfekcjoniści często wymyślają tak dokładne i skuteczne plany samobójcze.

„Nasze dane pokazują połączenie pomiędzy perfekcjonizmem, beznadziejnością i skłonnościami do samobójstw, a potrzebą przedyskutowania zindywidualizowanego podejścia, które uznaje zwiększone ryzyko dla perfekcjonistów” powiedział Flett. „Oni również mają tendencję do doświadczania beznadziejności, bólu psychicznego, stresu i emocjonalnego perfekcjonizmu, który ogranicza u nich chęć ujawnienia zachowań czy mysli samobójczych.

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...