PTSD - Zespół Stresu Pourazowego

PTSD_Zespol_stresu_Pourazowego

PTSD co to jest?

Zespół Stresu Pourazowego - PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) jak podaje WHO jest to reakcja na ciężki stres, są to również zaburzenia adaptacyjne lub zaburzenie stresowe pourazowe opisane w ICD10 kodami F43. Występuje u osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, które sprawiło, że natrętne wspomnienia tego zdarzenia zawierające obrazy i odczucia powracają powodując cierpienie, lęk.

 

PTSD przyczyny

Choroba zazwyczaj rozwija się u osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia, to znaczy były świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, które obejmowały śmierć lub zagrażały życiu, co więcej towarzyszyły temu uczucia, takie jak: silny lęk, bezsilność lub przerażenie. To z tych powodów PTSD zalicza się do grupy zaburzeń lękowych, których przyczyną były traumatyczne wydarzenia. 

 

Zespół stresu pourazowego - Kto jest zagrożony?

PTSD diagnozuje się u ofiar gwałtu, napadu bądź innej seksualnej, fizycznej lub emocjonalnej przemocy. Ponadto zespół steru pourazowego pojawia się także u ofiar tortur czy porwania, jak i klęski żywiołowej. PTSD nierzadko ujawnia się u osób, które intensywnie doświadczają śmierci (szczególnie tragicznej lub nagłej) bliskiej osoby. Szczególnie narażeni na zespół stresu pourazowego są w szczególności żołnierze angażujący się w misje wojskowe. Po powrocie z frontu znaczna część żołnierzy wymaga opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

 

PTSD objawy

Objawy zespołu stresu pourazowego to:

-Ponowne doznawanie traumatycznego przeżycia poprzez wspomnienia lub powracające koszmary senne.

-Stronienie od osób, miejsc, które przypominają o traumatycznym wydarzeniu.

-Objawy fizyczne takie jak nadpobudliwość, problemy ze snem, koncentracją, omdlenia, drażliwość, złość, przesadna czujność, trudności z zapamiętywaniem.

Nadużywanie alkoholu, narkotyków czy depresja także mogą być symptomami zespołu stresu pourazowego. Pojawić się może depresja maniakalna lub jedzenie obsesyjno-kompulsywne. Poszczególne osoby z PTSD mogą być po nieudanych próbach samobójczych.

Chcąc rozpoznać zespół stresu pourazowego, powinno się stwierdzić obecność wszystkich wyżej wymienionych objawów w okresie od jednego do trzech miesięcy od dnia traumatycznego wydarzenia.

 

PTSD leczenie

Chcąc złagodzić silne objawy zespołu stresu pourazowego najczęściej korzysta się z leków przeciw depresyjnych. Jednakże dopiero połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią daje zadowalające efekty. Metoda często używana przez terapeutów to ekspozycja wyobrażeniowa. Jej celem jest obniżenie lęku drogą odtwarzania wspomnień o traumie pod nadzorem terapeuty.

Dzięki umiejętnej psychoterapii, osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego powracają do normalnego życia.

 

PTSD przyczyny u dziecka

Zespół stresu pourazowego upośledza funkcjonowanie dziecka i często staje się stanem chronicznym. Najczęściej pojawia się po wydarzeniu, które:

- pojawiło się w życiu dziecka
- wystąpiło w życiu osoby bezpośrednio związanej z dzieckiem
- dziecko było świadkiem

Wydarzenia, które są w stanie wywołać zespół stresu pourazowego:

- wypadki samochodowe, kolejowe, samolotowe
- powodzie, trzęsienia ziemi
- ataki terrorystyczne
- bycie ofiarą napadu, tortur, porwania
- napaść seksualna

- brak należytej opieki ze strony opiekuna
- przemoc fizyczna, psychiczna.

 

PTSD objawy u dziecka

Dzieci lub młodzież znajdując się w sytuacji, która przywoła wspomnienia o traumatycznym wydarzeniu są w stanie doświadczać bardzo mocnych fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych nieprawidłowości w sprawnym funkcjonowaniu. Potrafią też, doświadczać wybranych lub wszystkich wymienionych niżej objawów:

- zaburzenia snu
- depresja
- strachliwość, lękliwość
- apatyczność
- irytacja
- agresywność
- stronienie od osób, miejsc, które, przypominają o traumatycznym wydarzeniu.
- flashbacki - natarczywie powracające wspomnienia, zapachy, obrazy, dźwięki i uczucia powiązane z danym wydarzeniem (dziecko zazwyczaj ma odczucie, że traumatyczny epizod dokonuje się na nowo)
- trudności w szkole, problemy z koncentracją
- obawa przed śmiercią w bardzo młodym wieku
- regresja do wcześniejszych etapów rozwoju (czyny właściwe dla dzieci dużo młodszych np. moczenie się, ssanie kciuka)
- somatyzacje (bóle głowy, brzucha).

 

PTSD diagnoza u dziecka

Nie każde dziecko, które doznało traumy doświadczy PTSD. Oficjalnie zespół stresu pourazowego diagnozuje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy objawy trwają dłużej niż miesiąc i mają zły wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka. Jednak zdarzają się przypadki dzieci, nastolatków czy osób dorosłych z PTSD, że objawy ujawniają się w przeciągu kilu miesięcy po traumatycznym wydarzeniu lub nawet lata po traumie.
Diagnozę zespołu stresu pourazowego stawia psycholog lub psychiatra dziecięcy po dogłębnym wywiadzie i badaniu.

Koncepcja leczenia przygotowywana jest odrębnie dla każdego dziecka, bierze się pod uwagę:

- wiek dziecka, aktualny stanu zdrowia i przeszłość medyczną
- skalę objawów
- reakcję dziecka na poszczególne procedury terapeutyczne
- podejrzewane przyczyny wystąpienia zaburzenia

Zespół stresu pourazowego u dziecka należy leczyć. Wczesne podjęcie kroków w tym kierunku jest istotne, gdyż może zredukować skalę objawów i polepszyć jakość życia dziecka. Terapia może zawierać:

- terapię indywidualną dziecka
- udział rodziców i nauczycieli dziecka

- terapię rodziny
- w wybranych przypadkach także farmakoterapię.

 

PTSD a uzależnienia

Alkohol, narkotyki, leki działają uspokajająco na OUN (Ośrodkowy Układ Nerwowy) oraz pomagają tymczasowo zapomnieć o sytuacji stresowej. Osoby cierpiące na PTSD często piją alkohol, zażywają narkotyki lub leki aby poradzić sobie z objawami PTSD. Niestety alkohol, narkotyki czy leki posiadają właściwości uzależniające, dlatego regularne picie alkoholu czy zażywanie narkotyków lub leków celem doznania ulgi w cierpieniu z czasem prowadzi do uzależnienia. To z tego powodu bardzo często osobie cierpiącej na PTSD potrzebne jest także leczenie alkoholizmu, narkomanii czy lekomanii.

 

Leczenie PTSD w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Kielcach

Leczenie Zespołu Stresu Pourazowego w naszym ośrodku polega na poddaniu się psychoterapii, która odbywa się w trybie indywidualnym i grupowym. Oprócz psychoterapii prowadzimy konsultację psychiatryczną celem wprowadzenia leków stabilizujących nastrój do czasu, aż psychoterapia odniesie skutek.

 

Źródło:

Światowa Organizacja Zdrowia 2009, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, Tom I, 2009.

World Health Organization 2009, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009.

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...