Marihuana i alkohol

marihuana

Szkodliwość marihuany badania

Badania i wiadomości na temat interakcji konsumpcji mieszanej alkoholu i konopii indyjskich (marihuany) oraz na temat konsekwencji lub skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem marihuany.

Marihuana na alkoholizm

Nowe badanie miało za zadanie wskazać, co się dzieje, gdy konopie indyjskie są stosowane w leczeniu ciężkiego alkoholizmu.
Raport z badań opublikowano w BioMed Central's Harm Reduction Journal i stwierdzono w nim, że z 350 palaczy marihuany, u 40 procent marihuana pozwalała kontrolować ich pragnienie alkoholu i uzależnienie od alkoholu, u 66 procent stosowana była jako substytut leków na receptę, a  u 26 procent dla innych silnych leków.

Marihuana a alkohol szkodliwość

W UC-Berkeley Patient's Group - medycznym zakładzie konopi indyjskich przeprowadzono badanie, które miało wykazać opinie badanych co do szkodliwości marihuany. Badaczka Amanda Reiman, powiedziała po nim: Badający twierdzą, że „Dobrze jest zastąpić marihuaną alkohol. Jest to radykalny sposób leczenia alkoholizmu, a takie podejście może być używane do rozwiązywania ciężkiego nadużywania alkoholu na Wyspach Brytyjskich. - Ludzie mogliby używać marihuany jako potencjalnie bezpieczniejszej substancji zamiast alkoholu, gdyby była społecznie akceptowalna i dostępna, ponieważ marihuana ma mniej negatywnych skutków ubocznych".

Reiman dodaje, że:

  • 65 procent osób twierdziło, że używa konopi indyjskich jako substytutu, ponieważ ma ona mniej niepożądanych skutków ubocznych niż alkohol, zakazane narkotyki lub leki na receptę;
  • 34 procent pali marihuanę, ponieważ jest mniej uzależniająca;
  • 57,4 procent pali, ponieważ marihuana pozwala im na lepsze kontrolowanie objawów.

Wzrasta publiczne wsparcie dla marihuany

Reiman uważa, że ​​to odkrycie podkreśla dwie ważne kwestie:

  • Samostanowienie, czyli prawo osoby do decydowania, która substancja jest dla nich najmniej szkodliwa.
  • Uznanie, że palenie marihuany może być alternatywą dla tych, którzy nie mogą (lub nie chcą) całkowicie zaprzestać używania innych substancji psychotropowych.

Legalizacja marihuany

W temacie legalizacji marihuany Reiman dodała, że teraz jesteśmy znowu w obliczu rywalizacji, ponieważ Stany Zjednoczone patrzą na marihuanę jako na potencjalne źródło dochodu, a poparcie społeczne dla legalizacji marihuany w celach rekreacyjnych lub jako leku wzrasta. Istnieje nadzieja, że zainteresowania te przełożą się na zwiększenie finansowania badań i usunięcie obecnych barier utrudniających prowadzenie takich badań, jak status marihuany.

Alkohol vs marihuana

Porównanie niektórych psychospołecznych skutków ubocznych.
Debata nad tym, czy marihuana jest „bezpieczniejsza” niż inne substancje - a przede wszystkim bezpieczniejsza niż alkohol doprowadziła do nowych badań, które udokumentowały jaki wpływ ma używanie alkoholu i marihuany na doświadczenia psychospołeczne.
Badacze z New York University opublikowali badanie w American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Doświadczenia psychospołeczne

W latach 2007-2011 przeprowadzono następującą ankietę. 7,437 studentów (średnia wieku 18 lat) zostało zapytanych o to, czy po spożyciu alkoholu lub marihuany doznali niekorzystnych doświadczeń psychospołecznych, wynikających z ich stosowania.
„Prawie połowa starszych uczniów kiedykolwiek paliła marihuanę, a około dwie trzecie piło alkohol, ale nie było wspólnych badań, które porównywałyby bezpośrednie skutki uboczne zachowań psychospołecznych po użyciu alkoholu i marihuany”, powiedział badacz Joseph J. Palamar.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Najbardziej niepokojący był związek między spożywaniem alkoholu a niebezpieczną jazdą, szczególnie wśród osób często pijących: „W porównaniu do niepijących, zauważono, że u często pijących jest ponad 13 razy bardziej prawdopodobne, że mają skłonności do niebezpiecznej jazdy”.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany

Palacze marihuany trzy razy częściej zgłaszają skłonności do niebezpiecznej jazdy samochodem w bezpośrednim związku z używaniem konopi indyjskich.

Relacje międzyludzkie

Naukowcy odkryli, że spożywanie alkoholu częściej komplikuje relacje z przyjaciółmi i innymi ważnymi osobami (np. partnerami); dowiedziono również, że doprowadziło to do kolejnych działań, które generowały poczucie żalu, szczególnie wśród kobiet. One również czuły się bardziej niestabilnie emocjonalnie oraz miały kłopoty z trzeźwym myśleniem z powodu nadużywania alkoholu, w porównaniu z raportami mężczyzn.
Palenie marihuany stwarza zagrożenie w relacjach z nauczycielami i opiekunami, co skutkuje mniejszym zaangażowaniem oraz niższą wydajnością w szkole lub w pracy.

Marihuana i alkohol

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci stwierdzili więcej negatywnych skutków używania alkoholu, takich jak wyrzuty sumienia z powodu pewnych zachowań, niezdolność do jasnego myślenia i niebezpiecznej jazdy. Co ciekawe, uczestnicy, raczej nie zgłaszali negatywnych doświadczeń z powodu palenia marihuany – bez znaczenia czy ktoś palił często czy też okazjonalnie.
"Nie dziwi fakt, że im wyższe spożycie, tym większe ryzyko zgłaszanych działań niepożądanych", powiedział Palamar. „Mamy nadzieję, że wyniki tych badań przyczynią się  do toczącej się debaty na temat polityki legalizacji marihuany i postrzegania jakie ona niesie ze sobą zagrożenia i szkody w porównaniu do tych spowodowanych przez alkohol” stwierdził Palamar.

Co się stanie, jak zmieszam marihuanę z alkoholem?

Marihuana w połączeniu z alkoholem powoduje gwałtowny wzrost zawartości THC we Krwi. Marihuana i alkohol to jedna z najczęściej spotykanych kombinacji łączenia substancji psychoaktywnych i ich wpływu na występowanie wypadków samochodowych.

W artykule opublikowanym w badaniu klinicznym Chemistry przedstawia po raz pierwszy, że przyczyną jednoczesnego stosowania alkoholu i marihuany, jest znacząco wyższe stężenie we krwi składnika psychoaktywnego konopii indyjskich, czyli tetrahydrokannabinolu (THC). Zarówno THC jest głównym aktywnym metabolitem 11-hydroksy-Δ9-THC (11-OH-Δ9-THC lub krótki 11-OH-THC) jak i alkohol. Zwiększenie tej kombinacji wpływa na jego zawartość w organizmie, a ponieważ jest ona większa niż w przypadku, gdy palona jest tylko marihuana to ryzyko wypadku samochodowego wzrasta.

W badaniu dotyczącym 1 892 śmiertelnych wypadków samochodowych Departament Transportu Stanów Zjednoczonych stwierdził większe ryzyko wypadku samochodowego o 0,7 % w przypadku zażywania pochodnych konopi indyjskich. Statystyka wynosi 7,4 % wypadków śmiertelnych w przypadku spożycia alkoholu i 8,4 % w przypadku skojarzonego zażywania pochodnych konopi indyjskich i alkoholu.

Wódka z marihuaną działanie

Aby dowiedzieć się, jak konopie indyjskie i alkohol wpływają na siebie oraz jak negatywnie wpływają na prowadzenie pojazdu, zespół badawczy przebadał 19 dorosłych uczestników. Badani pili placebo lub napój alkoholowy o niskiej dawce procentowej (zmierzający do stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu około 0,065%) na 10 minut przed rozpoczęciem badania. Otrzymywali: 500 mg placebo, lub małą dawkę (2,9% THC) lub wysoką dawkę (6,7% THC) marihuany wdychanej.

Wyniki badań

Naukowcy odkryli, że bez alkoholu, średnie maksymalne stężenia we krwi dla niskich i wysokich dawek THC wynosiły odpowiednio 32,7 i 42,2 μg / l THC i 2,8 i 5,0 μg / l 11-OH THC. Z alkoholem, średnie maksymalne stężenie we krwi w wysokich i niskich dawkach THC było 11-OH-THC w 35,3 do 67,5 g / l THC i 3,7 do 6,0 g / l, czyli było znacząco wyższe.
Znacznie wyższe stężenie we krwi THC i 11-OH-THC można wyjaśnić połączeniem konopii z alkoholem, co zwiększyło wpływ na wydajność organizmu, powiedział autor badania Marilyn A. Huestis z National Institute on Drug Abuse. "Nasze odkrycia pomagają w interpretacji sądowej i dostarczają ważnych informacji o prowadzeniu pojazdów pod wpływem narkotyków."

Palenie marihuany znacznie zwiększa ryzyko alkoholizmu

Naukowcy z University of Columbia we współpracy z City University of New York odkryli, że ryzyko dorosłego palacza marihuany z powodu nadużywania alkoholu gwałtownie wzrośnie (pięciokrotnie) w porównaniu do osób, które nie spożywają konopi indyjskich. Badania opublikowane w czasopiśmie Drug and Alcohol Dependence pokazały również, że osoby palące marihuanę częściej utrwalają swoje uzależnienie od alkoholu. Wyniki sugerują, że używanie konopi wydaje się być związane ze zwiększoną podatnością na rozwój nadużywania alkoholu czy alkoholizm - nawet dla tych, którzy nie mają problemu z alkoholem, powiedział autor badania Renee Goodwin.

Mieszanie narkotyków z alkoholem

Na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali dane 27,461 osób dorosłych z National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, które paliły marihuanę po raz pierwszy, gdy nie mieli problemu z alkoholem. Grupę sprawdzono dwa razy. Dorośli, którzy spożywali marihuanę w pierwszym badaniu i ponownie w ciągu najbliższych trzech lat (23%) miało pięć razy większą szansę zachorowania na problemy z alkoholem w porównaniu do tych, którzy (5%) nie palili marihuany.

Abstynencja od marihuany ułatwia odstawienie alkoholu

Osoby pijące alkohol problemowo, które nie stosowały konopi indyjskich, znacznie częściej wyleczyłyby się z problemu alkoholowego w ciągu najbliższych trzech lat.
Należy zbadać, czy potencjalnie podatne podgrupy - np. Młodzi ludzie - są jeszcze bardziej zagrożeni - zauważył Goodwin.

Legalizacja marihuany w USA

Legalizacja marihuany doprowadziła do długofalowego wpływu na spożycie alkoholu w USA, wynika z badań przeprowadzonych przez Georgia State University opublikowanych w Social Research Research Network. Naukowcy przeanalizowali sprzedaż piwa, wina i alkoholu w ponad 2000 okręgach USA w ciągu dziesięciu lat (od 2006 do 2015 r.). Chong i jego zespół wykorzystał bazę danych Nielsen Retail Scanner Datenbank, mając dokładne wartości spożycia alkoholu dostarczanego jako samodzielnie zgłaszanie badań. Porównali zakup alkoholu w stanach, które przyjęły prawo sprzedaży medycznej marihuany z tymi stanami, które tego nie wprowadziły. Jak wykazały wyniki, zakup alkoholu spadł o 15 procent w tych stanach, gdzie marihuana medyczna została zalegalizowana. Wyniki można również zastosować do korekty czynników demograficznych i ekonomicznych, które mają wpływ na spożycie alkoholu, takich jak: płeć, wiek, stopa bezrobocia i średni dochód na gospodarstwo domowe. Autorzy badania zwrócili również uwagę na obszary granic stanowych i stwierdzili, że stan który miał o 20 procent niższą sprzedaż napojów alkoholowych z legalnym dostępem do marihuany w porównaniu z rejonami po drugiej stronie granicy w stanach bez zezwolenia na sprzedaż leczniczej marihuany.

Palenie marihuany zalety

Jak dotychczas literatura naukowa nie określiła jasno zależności, w relacji między alkoholem i marihuaną. Niektóre badania wskazują, że używanie konopi prowadzi do większej konsumpcji alkoholu oraz inne badania pokazują odwrotny skutek.

Czy palenie marihuany szkodzi?

Jednak obecne wyniki badań wyraźnie pokazują, że te dwie substancje funkcjonują jako silny substytut, ponieważ zapewniają te same lub podobne potrzeby i dlatego są uważane przez konsumentów za równoważne - powiedział autor badania, profesor Alberto Chong.

 Stwierdza też na koniec, że ​​konsekwencje spożycia alkoholu - takie jak wzrost uzależnienia, wypadków samochodowych lub zagrożeń dla zdrowia – przypuszczalnie już się nie pogorszą, a może nawet się zmniejszą przez konopie indyjskie.

Nasz blog

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...