Leki na alkoholizm

leki na alkoholizm

Leczenie alkoholizmu leki

Od kiedy w leczeniu alkoholizmu stosuje się leki? W wyniku wprowadzenia technik komputerowych do medycyny ostatnie dekady upłynęły pod znakiem boomu na badania mózgu i neuro-nauki. Medycyna niemal euforycznym duchu optymizmu miała nadzieję, że będzie w stanie lepiej zrozumieć złożone funkcje mózgu. Jednym z powodów tej nadziei było zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania, takich jak tomograf (TK) i rezonans magnetyczny (fMR). Dzięki tej technice można szczegółowo opisać nie tylko struktury mózgu, ale także zbadać jego funkcje w połączeniu z pewnymi markerami krwi. W końcu uważano, że głębsze i bardziej wszechstronne zrozumienie funkcji mózgu umożliwi lepsze leczenie stanów patologicznych mózgu. Dzięki wykorzystaniu tej wiedzy w neurologii i psychiatrii spodziewano się wprowadzenia nowych metod leczenia chorób mózgu np.: demencji, depresji czy uzależnień, oraz że powstaną nowe leki na alkoholizm, depresję itp. Jednak w międzyczasie nastąpiło pewne rozczarowanie. Nauka stworzyła ogromną ilość nowej wiedzy szczegółowej, ale jednocześnie pojawiło się wiele nowych pytań. Uświadomiono sobie, że im głębiej wchodzi się w mózg, tym trudniej jest zrozumieć złożoność jego funkcji.

Na przykład w przypadku leczenia alkoholizmu i innych uzależnień, modele „systemu nagrody” w mózgu czy „pamięci uzależnienia” często starają się wyjaśnić pewne zjawiska przez pryzmat mózgu. Rzeczywiście modele te są spójne i mają wartość dydaktyczną, jednak stanowią one jedynie znaczne uproszczenie złożonej rzeczywistości, dlatego iluzją jest wierzyć, że można je wykorzystać do pełnego wyjaśnienia uzależnienia. Na przykład dzięki „systemowi nagrody” w mózgu i „pamięci uzależnienia” można wiarygodnie wytłumaczyć, jak wywołuje się pragnienie czy głód alkoholu lub narkotyków. Jednak modele te nie wyjaśniają, dlaczego ktoś może wytrzymać to samo uzależniające pragnienie w jednej sytuacji, ale w innej nie.

Uzależnienie to choroba, która powstaje w złożonym warunkowym zestawie czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. W związku z tym wydaje się zasadniczo nierealistyczne, że leczenie alkoholizmu można skutecznie prowadzić lub przezwyciężyć samymi tylko lekami. No bo w jaki sposób np. w leczeniu alkoholizmu, leki które wykorzystują biologiczne mechanizmy działania, mogą wpływać na czynniki np. psychospołeczne tj. na otoczenie, które pije i namawia do picia alkoholu osobę uzależnioną? Jest oczywiste, że sam lek na alkoholizm nie jest w stanie tego zrobić, dlatego w tym miejscu z pomocą przychodzi psychoterapia uzależnienia. Niestety jednak nie dla wszystkich jest ona skuteczna, dlatego do leczenia alkoholizmu włącza się leki.

Alkoholizm leki odwykowe

Wśród lekarzy cały czas istnieje nadzieja, że być może kiedyś uda się trwale wyleczyć uzależnienie od alkoholu czy narkotyków przy pomocy farmakologii, czyli leków. To z tego właśnie z tego powodu w leczeniu alkoholizmu stosuje się leki odwykowe. Obecnie w leczeniu alkoholizmu stosowane są różne leki odwykowe, szczególnie w celu zapobiegania nawrotom i / lub zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu. Wszystkie stosowane na alkoholizm leki odwykowe zostaną w tym artykule opisane i poddane szczegółowej ocenie.

Alkoholizm leki:

 • Esperal® lub Anticol® - substancja czynna Disulfiram
 • Campral® - substancja czynna Akamprozat
 • Naltex® lub Adepend® - substancja Naltrekson
 • Baclofen® - substancja czynna Baclofenum
 • Selincro® - substancja czynna Nalmefen

W naszym ośrodku w ramach prywatnego leczenia alkoholizmu, leki pacjentom przepisuje lekarz. Klientom ośrodka chorym na alkoholizm, leki wydawane są przez opiekuna wg ustalonego dawkowania.

Alkoholizm leki bez recepty

W Polsce leki na alkoholizm bez recepty nie są ogólnodostępne. Wprowadzenie przez lekarza w celu leczenia alkoholizmu jakiegoś leku wymaga przepisania recepty, po wczesniejszej konsultacji z pacjentem. Na alkoholizm dostepne bez recepty są wyłącznie suplementy - szczegóły na końcu artykułu.

CAMPRALEX – suplement - substancja czynna GABA (Gamma Aminobutyric Acid)

Alkoholizm leczenie leki

Alkoholizm, aby był zatrzymany musi mieć wprowadzone leczenie, czyli leki lub psychoterapię albo najlepiej połączenie obydwu z nich. Przedstawiona w tym artykule opinia stanowi użyteczne uzupełnienie wytycznych klinicznych opracowanych przez zespół ekspertów w dziedzinie alkoholizmu i jego leczenia. Przeprowadzone amerykańskie i niemieckie badania dotyczyły tego, w jaki sposób leki mogą zostać włączone do praktyki medycznej. Wszystkie wymienione leki były badane jako pomoc pacjentom w znalezieniu innych niż psychologiczne metody radzenia sobie z powrotem do ciężkiego picia. Czyli alkoholizm to choroba, a leczenie go może zawierać leki lub terapię, przy czym każda z nich ma swoje mocne i słabe strony.

Leki na alkoholizm

Esperal®, Anticol® (Disulfiram)

Disulfiram był używany na początku XIX wieku do produkcji gumy. Historia odkrycia go jako leku na alkoholizm była taka, że u pracowników przemysłu gumowego wykryto pewną „nietolerancję alkoholu”, więc zgłębiając temat odkryto „efekt Disulfiramu”. Faktem jest, że disulfiram przez hamowanie enzymatyczne blokuje rozkład alkoholu do aldehydu octowego (produktu degradacji alkoholu etylowego). Tak więc leki na alkoholizm o nazwie Esperal czy Anticol, powodują przy piciu alkoholu stopniowy wzrost stężenia aldehydu octowego (półproduktu metabolizmu alkoholu w wątrobie) i w efekcie zatrucie wewnętrzne. Powoduje to objawy takie jak: nudności, bóle głowy, pocenie się, zaburzenia rytmu serca i skłonność do zapadania się. Objawy te są wyjątkowo niewygodne, dlatego osoby dotknięte chorobą alkoholową, które otrzymują te leki na alkoholizm np. Anticol lub mają wszyty Esperal, muszą zostać poinformowane o możliwym negatywnym dla zdrowia skutku spożywania alkoholu.

Leki na alkoholizm bez recepty

Leki na alkoholizm bez recepty w Polsce niestety nie są dostępne. Jednak w ogólnej sprzedaży są suplementy, które są nieco słabsze z powodu innego składu chemicznego niż leki na alkoholizm, dlatego nie wymagają recepty.

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM w ramach wsparcia farmakologicznego leczenia alkoholizmu swoich pacjentów z miast Kraków, Lublin, Kielce Rzeszów itd. posiada ofercie leki na alkoholizm. Jednak bez recepty w sprzedaży wysyłkowej dostępny jest wyłącznie suplement. Preparat łagodzący głód alkoholowy o nazwie Campralex 500 mg nie wymaga konsultacji lekarskiej, dlatego sprzedawany jest na alkoholizm bez recepty w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/

Lek stosowany w leczeniu alkoholizmu

W 1949 roku w Szwajcarii disulfiram został po raz pierwszy zastosowany w leczeniu alkoholizmu. W późniejszych latach lek ten był też stosowany w USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce jest on w ramach tzw. terapii awersyjnej najczęściej implantowany w postaci tzw. „wszywek” o długotrwałym działaniu pod skórą. Stosowanie tego leku w leczeniu alkoholizmu było wśród ekspertów w Niemczech mocno dyskutowane i w efekcie w 2011 roku zostało oficjalnie prawnie zabronione. Tylko w kilku ośrodkach leczenie alkoholizmu lekiem na bazie Disulfiramu o nazwie Antabus® było prowadzone w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi. Część kontrowersji i ograniczeń wynikało z faktu, że w latach 50 i 60-tych odnotowano pojedyncze zgony z powodu dużych dawek tego leku stosowanego w leczeniu alkoholizmu. Kolejnym powodem niezdecydowanego użycia go jako leku dla alkoholików były prawdopodobnie również groźne dla zdrowia inne obawy takie jak: nadciśnienie, zawały serca, wylewy itp.

Disulfiram

Jeśli pomimo tych podstawowych niebezpieczeństw wynikających ze stosowania Disulfiramu w leczeniu alkoholizmu osoba zdecyduje się na leczenie tym lekiem, konieczny jest częsty kontakt z lekarzem prowadzącym ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia. Krytycy tego leku na alkoholizm twierdzą również, że część wykazanego efektu stabilizacji abstynencji wynika prawdopodobnie ze strachu przed nieprzyjemnymi objawami, a nie z rzeczywistego działania leku. Zwolennicy tego leku twierdzą, że nie wszyscy chorzy mogą osiągnąć ideał, czyli podjąć profesjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu i że dla tej grupy pacjentów leczenie alkoholizmu, leki na bazie Disulfiramu przy regularnym doradztwie medycznym mogą być bardzo pomocną opcją.

W temacie Disulfiramu jako leku na alkoholizm należy dodać, że jeszcze w 2011 r. licencja na jego sprzedaż i stosowanie w Niemczech nie została przedłużona, wobec czego producent zaprzestał produkcji na ten rynek. Mimo to lek ten jest nadal dostępny w międzynarodowych aptekach, ale opisane skutki uboczne naturalnie stanowią istotną przeszkodę dla jego dalszego stosowania. W wyniku kontrowersji w 2015 r. po raz pierwszy opublikowano oficjalne wytyczne w leczeniu alkoholizmu lekiem disulfiram zatytułowaną: „Badania przesiewowe, diagnoza i leczenie zaburzeń związanych z alkoholem”. Zostały one opracowane w złożonych, metodycznie określonych i moderowanych przez osoby neutralne procedurach z udziałem stowarzyszeń zawodowych, ekspertów w leczeniu alkoholizmu, stowarzyszeń samopomocy i krewnych osób uzależnionych. Zalecenia zawarte w wytycznych nie stanowią zatem jednej opinii, ale są naukowo uzasadnione i sformułowane w porozumieniu uczestników, a zatem mogą być uznane za aktualne ramy orientacyjne dla leczenia alkoholizmu lekiem disulfiram: „Po rozważeniu możliwych zagrożeń, w przypadku uzależnienia od alkoholu, terapia awersyjna Disulfiramem może być oferowana jako część ogólnego planu leczenia wyłącznie w sytuacji, gdy inne zatwierdzone metody terapii zawiodły”.

Zatem podsumowując zalecenie dotyczące stosowania Disulfiramu jako leku na alkoholizm pozostaje całkowicie ograniczone do sytuacji, w której inne formy leczenia zostały już wyczerpane. Niestety w Polsce nadal wśród wielu osób panuje przekonanie, że w przypadku problemów z alkoholem najpierw lepiej się „zaszyć Esperalem (Disulfiram)” zamiast podjąć terapię uzależnień – czyli zupełnie odwrotnie niż zalecają specjaliści od uzależnień.

Lek na alkoholizm

Campral®

Kolejny uznany lek stosowany w leczeniu alkoholizmu to Campral (Akamprozat). Został on opracowany i zatwierdzony w 1989 roku we Francji, a w 1995 roku pojawił się na rynku w Niemczech. Celowym wskazaniem do stosowania tego leku na alkoholizm było zapobieganie nawrotom po detoksykacji alkoholowej. Dokładny mechanizm działania akamprozatu w mózgu nie jest jeszcze w pełni zrozumiały, zwłaszcza że ma wpływ na kilka układów receptorów. Firma Merck Sante wprowadzając akamprozat na rynek zgłosiła go jako lek zapobiegający lub zmniejszający głód narkotykowy. Nie można było tego jednak udowodnić w pierwszych badaniach przeprowadzonych w tym celu.

Akamprozat

Wyniki wczesnych badań prowadzonych w Niemczech dotyczące częstości nawrotów związanych ze stosowaniem akamprozatu jako leku na alkoholizm były niespójne. Niektóre badania wykazały spadek częstości nawrotów, podczas gdy inne nie, przy czym sprzeczne dane wyjaśniono dopiero niedawno. Wykazano, że akamprozat najwyraźniej ma wykrywalny wpływ na częstość nawrotów, ale nie wszyscy leczeni korzystają z tego efektu. Prowadzone w międzyczasie badania starały się wyjaśnić, które konkretnie kryteria wpływały na to, czy akamprozat jako lek na alkoholizm działał w pożądany sposób. Opierało się to na nadziei na bardziej precyzyjne wykorzystanie leku w przyszłości. Oczekiwania co do leczenia alkoholizmu lekiem akamprozat nie powinny jednak być bardzo wysokie, ponieważ nawet badania, które wykazały pożądany efekt, nie mogły wykazać 100% skuteczności zażywania.

Pomimo tej bardzo ograniczonej skuteczności, wytyczna daje proste zalecenie wykorzystania potencjału akamprozatu jako leku na alkoholizm: „Po rozważeniu możliwych zagrożeń, farmakoterapia Akamprozatem powinna być oferowana jako część ogólnego planu leczenia uzależnienia od alkoholu”.

Akamprozat cena

Akamprozat cena około 150 zł jest zawarty w leku na receptę o nazwie Campral, w opakowaniu znajdują się 84 tabletki w dawce 333 mg. Dawkowanie 2 tabletki 3 razy dziennie, co wystarcza na 14 dni kuracji. Koszt 28-dniowego leczenia wynosi około 300 zł.

Akamprozat bez recepty

Akamprozat to lek, który wymaga recepty. Jednak w sytuacji braku możliwości zdobycia go, można się wspomóc podobnie działającym suplementem o nazwie Campralex. Więcej informacji na dole strony.

Leki dla alkoholika

Kolejne leki dla alkoholika to Naltex® i Adepend® (Naltrekson). Naltrekson jest w USA z powodzeniem stosowany w leczeniu alkoholizmu jako lek odwykowy oraz jako środek pomocniczy w leczeniu narkomanii, szczególnie przy odstawianiu opiatów już od lat 90-tych. Od 2010 r. Naltrekson jest również oficjalnie zatwierdzony w Niemczech w celu zapobiegania nawrotom uzależnienia od alkoholu jako element szerszego planu terapii uzależnienia. Chemicznie naltrekson jest podobny do opium, dlatego może aktywować receptory opioidowe w mózgu, jednak robi to bez wywoływania dalszych negatywnych skutków zażywania opium. Z medycznego punktu widzenia substancja jest zatem nazywana antagonistą (przeciwnikiem) receptora opiatowego. Pożądany efekt terapeutyczny naltreksonu jako leku na alkoholizm polega na tym, że blokuje on receptory opioidowe w mózgu. Są to endogenne (własne) opioidy organizmu, które są odpowiedzialne za przyjemny stan, przypominający efekt aktywowanego przez alkohol „układu nagrody”, jednak nie wchodzą w ich skład. Po zażyciu naltreksonu konsument alkoholu nie odczuwa już tak pozytywnego i przyjemnego doznania po wypiciu go. Brak „efektu nagrody” po wypiciu spowodowany naltreksonem powinien spowodować, że osoba uzależniona nie odczuje już tak silnego pragnienia alkoholu, a zatem nie wypije więcej alkoholu.

Jednak praktyka leczenia alkoholizmu lekami w Niemczech pokazuje bardziej skomplikowany i nierówny obraz. Podobnie jak w przypadku akamprozatu, wyniki badań są kontrowersyjne. W badaniach co prawda stwierdzono pozytywne skutki związane z zapobieganiem nadmiernemu piciu lub zmniejszeniem ilości spożywanego alkoholu, ale efekty te nie były stuprocentowo wyraźne. Podobnie jak w przypadku innych leków odwykowych np. akamprozatu, badania nad naltreksonem obecnie starają się określić kryteria, które mogą lepiej przewidywać reakcję na ten lek. 

Naltrekson na alkoholizm

Naltrekson jako lek na alkoholizm przyjmowany doustnie ma zmniejszać satysfakcjonujące odczucia, które osoby zyskują przy piciu. Analiza wykazała przekonujące dowody na to, że zmniejsza on prawdopodobieństwo pełnego nawrotu niekontrolowanego picia alkoholu. Istnieją również pewne dowody na to, że Naltrekson stosowany na alkoholizm zwiększa wskaźnik abstynencji. Ogólnie niektórzy pacjenci odnoszą duże korzyści, np. osoby z rodzinną historią alkoholizmu, odczuwające stosunkowo silne pragnienie alkoholu i posiadający pewne genetyczne warianty reakcji komórkowej na leki na bazie opiatów. Korzyści są oczywiście bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących Naltrekson na alkoholizm zgodnie z zaleceniami.

Naltrekson cena

Naltrekson cena za Naltex (Naltrekson) kształtuje się na poziomie około 170 zł za 28 tabletek 50 mg. Dawkowanie: przy leczeniu alkoholizmu zaleca się zażywać 1 tabletkę dziennie, co powinno wystarczyć na 28-dniową kurację.

Adepend lek na alkoholizm

Adepend jako lek na alkoholizm ma w swoim składzie Naltrekson, który tak samo jak Naltex ma awersyjny mechanizm działania. Farmakoterapia tym lekiem na alkoholizm działa poprzez blokowanie odczuwania nagród, jakich ludzie doświadczają podczas picia alkoholu.

Adepend cena około 300 zł za 28 tabletek 50 mg. Dawkowanie 1 tabletka dziennie, co wystarcza na 28 dni kuracji.

Leki bez recepty na alkoholizm

Leki bez recepty na alkoholizm w Polsce nie są sprzedawane. Wszystkie wymagają konsultacji lekarza, ale dostępne bez recepty na alkoholizm są jedynie suplementy np. Campralex, który działa podobnie jak inne leki na alkoholizm jednak jest słabszy w działaniu, dlatego jest dostępny bez recepty - szczegóły poniżej lub w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/

Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu SYMPTOM zaprasza osoby z okolicznych miast takich jak: Kraków, Lublin, Kielce, Rzeszów itp., które leczenie swojego uzależnienia chcą wspomóc zażywając leki na alkoholizm.

Lek na uzależnienie od alkoholu

Historia odkrycia Baklofenu jako leku na uzależnienie od alkoholu jest niezwykła. Ogólnie jako lek po raz pierwszy zastosowano go jeszcze w 1962 r. jako lekarstwo na ataki, jednak lek nie był zbyt udany. Później odkryto jego skuteczność przeciwko wzrostowi napięcia mięśniowego w spastyczności, dzięki temu od dziesięcioleci stosuje się go w leczeniu niektórych chorób neurologicznych.

Baklofen lek na alkoholizm

W 2009 roku francuski lekarz dr Oliver Ameisen odkrył Baklofen – lek na alkoholizm. Najpierw eksperymentował z Baklofenem na sobie, po czym stwierdził, że lek ten pomógł mu przezwyciężyć uzależnienie od alkoholu. Po udanym eksperymencie własnym, użył leku na swoich pacjentach w leczeniu u nich problemów alkoholowych i według jego prezentacji również odniósł sukces. Napisał o tym w książce p.t.: „Das Ende meiner Sucht” (Koniec mojego nałogu), która cieszyła się dużym zainteresowaniem. W rezultacie tego baklofen był we Francji coraz bardziej poszukiwany i stosowany (teraz także poza Francją). Badania kliniczne Baclofenu jako leku na uzależnienie od alkoholu wciąż trwają. Trzy pierwsze badania Baklofenu jako leku na alkoholizm wykazują sprzeczne wyniki. Podczas gdy dwa z nich miały mniejszą częstość nawrotów (w porównaniu z placebo), trzecie badanie nie przyniosło tego wyniku. Ogólnie rzecz biorąc, nadal nie ma znaczących badań z wystarczającą liczbą uczestników.

Baklofen

Ponieważ Baklofen nie jest oficjalnie zatwierdzony jako lek na uzależnienie od alkoholu, dla lekarza, który chce użyć go w leczeniu uzależnienia od alkoholu (zastosować poza etykietą), mogą wystąpić problemy z odpowiedzialnością. Z tego powodu od strony medycznej, niezależnie od jego naukowych dowodów skuteczności wymagane jest ograniczenie.

Baklofen cena

Cena za Baklofen nie jest wygórowana i kształtuje się w granicach 20-30 zł w dawce 10 – 25 mg za 50 tabletek. Dawkowanie 50 – 100 mg na dobę co w zależności od zakupionej dawki może wystarczyć na 10 – 12 dni kuracji.

Lekarstwo na alkoholizm

Każde lekarstwo na alkoholizm wykazuje pewną skuteczność. Efektywność farmakoterapii bywa niewielka lub ograniczona tylko w przypadkach nieprzestrzegania przez pacjentów zażywania lekarstw. Skuteczność lekarstw na alkoholizm można poprawić dzięki odbyciu terapii uzależnienia, identyfikacji i likwidacji czynników wyzwalających głód alkoholowy oraz przestrzeganiu zasad trzeźwienia.

Nowy lek na alkoholizm

W 2014 roku w Niemczech został oficjalnie zatwierdzony nowy lek na alkoholizm – Nalmefen. Jest on chemicznie bardzo podobny do naltreksonu i działa również jako antagonista receptora opiatowego. W związku z tym mechanizm działania Nalmefenu jest identyczny jak Naltreksonu, tj. blokuje nagradzający efekt spożywania alkoholu przez zablokowane receptory opiatowe. Jednak w porównaniu z naltreksonem - Nalmefen ma mniejszy profil skutków ubocznych, a w szczególności nie ma szkodliwego wpływu na wątrobę. Nowością jest to, że Nalmefenu nie należy przyjmować regularnie. Celem tego leku jest zmniejszenie ilości spożywania alkoholu przez osoby uzależnione, czyli picie kontrolowane.  Nowy lek na alkoholizm należy przyjmować w razie potrzeby na jedną do dwóch godzin przed spodziewanym piciem lub w sytuacjach, w których osoba obawia się albo przewiduje zwiększone spożycie alkoholu.

Nalmefen

Dowody naukowe potwierdzające skuteczność Nalmefenu jako nowego leku na alkoholizm są wciąż dość słabe. Istnieją trzy Niemieckie badania, w których uczestniczyło łącznie 2000 uczestników. Zbadano liczbę dni picia i średnią ilość spożywanego alkoholu dziennie. Wyniki badań nie są spójne. Statystycznie istotne wyniki pod względem zmniejszenia objętości picia u osób z Nalmefenem tylko nieznacznie różniły się w porównaniu z grupą kontrolną przyjmującą placebo, w związku z tym zalecenia wytycznych do stosowania tego nowego leku na alkoholizm są ograniczone: „Leczenie farmakologiczne za pomocą Nalmefenu może być oferowane w ramach ogólnego planu terapii, jeśli jego celem jest zmniejszenie ilości picia alkoholu”.

Selincro

Lek na alkoholizm Selincro (Nalmefen) 18 mg, cena około 200 zł za 7 tabletek. Dawkowanie 1 tabletka dziennie. Koszt 28-dniowej kuracji to około 800 zł.

Leki przeciwalkoholowe

Leki przeciw - alkoholowe, -narkotykowe, -bólowe tak samo jak każde inne leki dowolnej specjalności medycznej, które są nowe na rynku na ogół objęte są cyklem regulacyjnym. Wprowadzenie nowego leku na rynek stanowi pierwszą fazę, w której koncern farmaceutyczny prowadzi dużą kampanię reklamową. Wtedy budzą się nadzieje i oczekiwania wśród lekarzy, w wyniku czego lek przeciwalkoholowy często jest przepisywany. Jednak po wstępnej euforii w drugiej fazie pojawiają się wątpliwości. Prawdziwa skuteczność nowego leku przeciwalkoholowego może być jeszcze nieznana, a rzeczywiste korzyści z zażywania go są coraz częściej kwestionowane. Na tym etapie eksperci spierają się o dowody naukowe, ponieważ zazwyczaj istnieją sprzeczne dane. Wreszcie, opracowywane są szczegółowe i wymagające metodologicznie badania w celu wyjaśnienia sprzeczności, a proces ten często trwa kilka lat. W trzeciej fazie dowody naukowe odnośnie faktycznej skuteczności leku przeciwalkoholowego są w dużej mierze wyjaśnione, a większość ekspertów zgadza się co do wspólnej oceny. Z reguły ocena ta jest znacznie mniej korzystna niż początkowe nadzieje i oczekiwania. Z reguły w tym czasie wygasa również ochrona patentowa na dany lek. Powoduje to sytuację, że inni producenci zaczynają produkować dużo tańszy zamiennik dla oryginalnego leku przeciwalkoholowego, który nie jest już tak często przepisywany ze względów ekonomicznych, ponieważ dodatkowa korzyść z zażywania go jest nieproporcjonalna do jego wysokiej ceny. Dotarcie do tego etapu zajmuje zwykle od pięciu do dziesięciu lat, w tym czasie firma farmaceutyczna dobrze zarobiła na leku.

Leki przeciwalkoholowe bez recepty

Leki przeciwalkoholowe bez recepty nie mogą być sprzedawane. Lekarz po konsultacji z pacjentem w ramach leczenia odwykowego i po analizie ewentualnych interakcji oraz mozliwych skutków ubocznych decyduje jaką kurację lekami przeciwalkoholowymi może zastosować. Prywatny ośrodek odwykowy ma ofercie sprzedaży wysyłkowej jedynie suplement, który nie wymaga konsultacji lekarskiej. Preparat przeciwalkoholowy bez recepty o nazwie Campralex jest dostępny w cenie 37 zł – szczegóły na dole artykułu.

Proszki przeciwalkoholowe

Najczęściej stosowane proszki mające działanie przeciwalkoholowe to substancje chemiczne o różnych nazwach, które zostały wymienione w lewej części poniższej tabeli. Proszki te jako przeciwalkoholowe zawarte są w składzie preparatów o nazwach wymienionych w środkowej części tabeli. Orientacyjne ceny za poszczególne produkty przeciwalkoholowe zamieszczono z prawej strony tabeli.

Substancja Preparat Cena
Baclofenum Baclofen 30 zł
GABA Campralex 37 zł
Disulfiram Anticol 50 zł
Naltrexon

Naltex

Adepend

150 zł

300 zł

Akamprosatum Campral 150 zł
Nalmefenum Selincro 200 zł

Leki antyalkoholowe

Osobom uzależnionym oprócz terapii lekarze często ordynują leki antyalkoholowe. Maja one na celu ustabilizować abstynencję i zwiększyć ogólną skuteczność leczenia, jednak nie są one tanie. Oto przykłady miesięcznych kosztów leczenia powyżej opisanych pięciu leków antyalkoholowych, w kolejności od najtańszych kuracji miesięcznie.

Należy wyjaśnić, że podane poniżej kwoty są orientacyjną sumą, na którą składa się cena jednostkowa preparatu w zależności od ilości tabletek w opakowaniu oraz zaleconego dawkowania. Wynikiem jest całościowy miesięczny orientacyjny koszt kuracji antyalkoholowej. Do cen za leki na alkoholizm można też doliczyć koszt prywatnej wizyty lekarskiej celem wypisania recepty. Nie dotyczy wizyty refundowanej przez NFZ.

Leki antyalkoholowe bez recepty

Leki antyalkoholowe bez recepty nie mogą być oferowane, ponieważ każdy lek powinien być przed zażyciem skonsultowany z lekarzem. Ogólnodostępne są jedynie suplementy antyalkoholowe bez recepty takie jak np. Campralex. Preparat ten zmniejsza pragnienie picia alkoholu, dlatego ma działanie antyalkoholowe i jest dostępny bez recepty – szczegóły w naszym sklepie internetowym pod adresem https://sklep.terapia-leczenie.pl/

Nasza prywatna klinika odwykowa dla pacjentów z miast: Kraków, Lublin, Kielce, Rzeszów oraz innych, stosuje leki antyalkoholowe celem zwiększenia skuteczności terapii.

Leki dla alkoholika

Na początku leczenia nie jest jasne jakie leki dla alkoholika będą skuteczniejsze, blokery receptorów opioidowych takie jak Nalex lub Adepend, lek na głód alkoholowy – Campral czy może terapia awersyjna Esperalem lub Anticolem (disulfiram). Chociaż istnieją ogólne wskazówki dla lekarzy, jakie leki dla alkoholika powinny być zaordynowane, przegląd ich wszystkich wskazuje, że nie ma 100% sposobu na ustalenie, który z nich będzie korzystniejszy. Na szczęście wszystkie zatwierdzone leki dla alkoholików mają dobry profil bezpieczeństwa, a przyjmowanie ich umożliwia znalezienie w końcu tego, który zadziała. Na pewno większe ryzyko zdrowotne związane jest z implantacją Esperalu, a konkretnie z jej nieodwracalnością w porównaniu z innymi lekami dla alkoholików zażywanymi doustnie. W sytuacji zaimplantowanego Esperalu i równoczesnego spożywania alkoholu, ryzyko poważnych problemów zdrowotnych np.: zawału serca, nadciśnienia, wylewu itp. jest bardzo wysokie. Z kolei na plus Esperal zadziała tym pacjentom, którzy nie mogą być wspierani przez rodzinę w regularnym zażywaniu np. Campralu czy Naltreksonu lub konsekwentnie przestrzegać zaleconej dawki.

Leki dla alkoholika bez recepty

Leki dla alkoholika bez recepty są oferowane w formie suplementu Capralex 500mg (dostępny w sprzedaży wysyłkowej pod adresem https://sklep.terapia-leczenie.pl/. Działa on rozluźniająco łagodząc u alkoholika napięcie wewnętrzne, które jest generowane przez głód alkoholowy. Oprócz leków dla alkoholików pomocne są recepty do stosowania:

 •  jak radzić sobie z emocjami i głodem alkoholowym,
 •  jakich wyzwalaczy głodu alkoholowego unikać,
 •  jakie zalecenia stosować, aby móc żyć bez alkoholu.

Ta wiedza jest przekazywana naszym klientom w trakcie ich pobytu na terapii w naszej prywatnej klinice uzależnień przyjmującej osoby z okolicznych miast np.: Kraków, Lublin, Kielce, Rzeszów oraz innych dalej położonych. W trakcie pobytu wszelkie leki dla alkoholika przepisuje lekarz, następnie są one wykupywane na podstawie wystawionej recepty i wydawane wg dawkowania.

Leki wspomagające leczenie alkoholizmu

Leki wspomagające leczenie alkoholizmu mogą być skuteczne szczególnie u tych alkoholików, którzy mają silne wsparcie domowe, zwłaszcza w postaci osoby nadzorującej ich zażywanie. Wyjątkowo alkoholicy którym zaimplantowano Esperal nie wymagają takiego nadzoru i w rezultacie również mogą utrzymać abstynencję, chociaż dla niektórych z nich nie będzie to odpowiedni lek, ze względu na przeciwwskazania medyczne (np. nadciśnienie). Osobę, u której zastosowano Esperal (disulfiram) jako lek wspomagający leczenie alkoholizmu należy poinformować o zakazie spożywania alkoholu ze względu na możliwość wystąpienia groźnej dla zdrowia reakcji organizmu. Inne leki wspomagające takie jak naltrekson czy akamprozat nie wymagają całkowitej abstynencji i również mogą skutecznie zmniejszyć konsumpcję. Jednak przy tych lekach kluczową kwestią jest to, czy pacjenci przyjmują tabletki zgodnie z przeznaczeniem i dawkowaniem. Skuteczność leków wspomagających leczenie alkoholizmu można jeszcze poprawić poprzez doradztwo mające na celu zmotywowanie do przestrzegania zasad zażywania oraz przez minimalizowanie ich skutków ubocznych, takich jak zmęczenie czy mdłości, oraz poprzez angażowanie członków rodziny do monitorowania zażywania leków. Przykładowo naltrekson może być lepszą opcją dla osób, które nie dążą do całkowitej abstynencji od alkoholu lub nie mogą całkowicie przestać pić. Lek ten może byc również pomocny dla tych, którzy dążą do picia kontrolowanego lub mają silny przymus picia, aby osiągnąć to, co odczuwają jako przyjemny stan odurzenia. Jednak działania niepożądane naltreksonu są bardziej powszechne i cięższe (choć rzadko tak silne, żeby pacjenci musieli przerwać przyjmowanie leku) niż na przykład akamprozatu. Ten z kolei jest przeciwwskazany dla pacjentów z pewnymi problemami z wątrobą lub uzależnionych od opiatów. Istnieje również ryzyko interakcji naltreksonu z lekami przeciwbólowymi bazującymi na opioidach (Tramadol, Tramal). Przykładowo w sytuacji, gdyby osoba musiała poddać się operacji, to po zażyciu naltreksonu leki przeciwbólowe (na opioidach np. Tramal, Tramadol) mogą nie zlikwidować bólu.

Leki na chorobę alkoholową

Wszystkie powszechnie stosowane i zalecane leki na chorobę alkoholową można podzielić na 3 grupy pod względem różnic w zasadzie działania:

 1. Disulfiram zawarty w lekach na chorobę alkoholową o nazwach Esperal, Anticol to bloker dehydrogenazy aldehydowej, który powoduje złe samopoczucie po wypiciu alkoholu.
 2. Akamprozat nazwa leku Campral lub suplement Campralex to środki likwidujące głód alkoholowy, które oddziałują na receptory GABA.
 3. Naltrekson jako składnik leków na chorobę alkoholową o nazwach Naltex i Adepend to bloker receptorów opioidowych, który likwiduje euforyzujące działanie alkoholu.

Prywatne leczenie alkoholizmu pacjentów z miast Kraków, Lublin, Kielce, Rzeszów w naszym ośrodku polega na połączeniu psychoterapii uzależnień i farmakoterapii w postaci leków na chorobę alkoholową, co zwiększa ogólną skuteczność leczenia.

Leczenie farmakologiczne alkoholizmu

Podsumowując temat leczenia farmakologicznego alkoholizmu można dodać, że naprzeciw krytycznym badaniom niemieckim wychodzą badania amerykańskie, wg których leki w leczeniu alkoholizmu są zalecane, ponieważ zwiększają jego skuteczność. Wg analiz prowadzonych w USA, leczenie alkoholizmu lekami należy obok terapii poznawczo behawioralnej, dialogu motywującego i krótkich interwencji do najskuteczniejszych metod terapii uzależnień.

Przyczyną niezgodności wyników badań oraz różnej skuteczności leczenia alkoholizmu lekami może być to, że nie wszyscy objęci badaniami pacjenci byli jednakowo silnie zmotywowani do rozwiązywania swoich problemów związanych z piciem. Brak też informacji, czy byli oni równocześnie uczestnikami oddziaływań terapeutycznych, które to mogą zasadniczo zwiększać skutecznośc farmakologii w leczeniu alkoholizmu. 

Wszystkie leki na alkoholizm wykazały w randomizowanych badaniach klinicznych BACLAD pewną zdolność do ograniczania picia i / lub wydłużenia czasu abstynencji, pomimo, że wyniki badań prowadzonych w różnych krajach nie zawsze były zgodne. We wnioskach z wszystkich badań podkreślono jednak, że leki na alkoholizm powinny być postrzegane jako dodatek do terapii uzależnień, a nie jako samodzielne leczenie.

Campralex posiada w swoim składzie neuroprzekaźnik GABA (Gamma Aminobutyric Acid), który jest endogennym neurotransmitterem w mózgu człowieka. Wypity alkohol powoduje nadmierne pobudzenie receptorów GABA do wydzielania neuroprzekaźnika co sprawia, że po zakończeniu picia receptory są nadwrażliwe. Mechanizm ten opisuje neurobiologiczny model głodu alkoholowego. Zażycie Campralexu czyli wprowadzenie do organizmu tej substancji podnosi jej poziom w mózgu, dzięki czemu nadwrażliwość receptorów spada, co przekłada się na zmniejszenie pragnienia picia alkoholu. Podsumowując Campralex działa poprzez stabilizację systemu neuroprzekaźników rozregulowanych przez chroniczne picie alkoholu.

Campralex suplement na alkoholizm bez recepty

Cena: 37 zł za 60 kapsułek w dawce 500 mg.

Dawkowanie: profilaktycznie 1 kapsułka rano, 1 wieczorem. W stanach nasilonego głodu alkoholowego zaleca się zażywać 2 kapsułki 3 razy dziennie popijając wodą. Przy zażywaniu profilaktycznym opakowanie wystarcza na 30 dni, przy redukcji głodu alkoholowego na 10 dni. Przy zażywaniu nasennym 2 kapsułki przed snem popić wodą.

Zamówienia na Campralex prosimy składać w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/

UWAGA!!! Leki na alkoholizm są zalecane do stosowania jako wsparcie psychoterapeutyczne, czyli oprócz ich zażywania osoba MUSI wiedzieć co ma robić, a czego unikać, aby radzić sobie z głodem alkoholowym i żyć zgodnie z zaleceniami. 

Więcej w temacie mozna przeczytać tu:

https://www.uzalezniony.pl/glod-alkoholowy

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...