Leczenie uzależnień

Terapia uzależnień
Informacje ogólne  

Terapia uzależnień trwa w naszym ośrodku 28 dni. Zajęcia terapii uzależnień grupowej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16, a w soboty w godzinach od 14 do 15. Przez cały okres pobytu osoba przebywa na zwolnieniu chorobowym

JADĄC NA TERAPIĘ UZALEŻNIEŃ NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

dokument tożsamości (do wglądu), posiadaną dokumentację medyczną, ubrania dostosowane do pory roku, środki higieny osobistej