Leczenie alkoholizmu

leczenie_alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu jako choroby zależy od stosowanych metod terapii, które wynikają z dominującego w Polsce paradygmatu. Całkowita abstynencja od alkoholu jest głównym założeniem i celem terapii uzależnień bazujących na modelu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików oraz w programach leczenia alkoholizmu opartych na modelu chorobowym. Prywatne leczenie alkoholizmu w ośrodkach leczenia uzależnień w Polsce oparte jest na psychoterapii strategiczno-strukturalnej lub integracyjnej psychoterapii uzależnień, które stosują podejścia psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Terapia uzależnień polega na utrzymywaniu całkowitej abstynencji, a niekontrolowane picie alkoholu uważane jest za zaburzenie.

Leczenie alkoholizmu w nfz 

W NFZ traktuje się każdego pacjenta jednakowo, a wszystkim osobom zgłaszającym się na terapię uzależnień, zostaje narzucony program abstynencyjny trwający 56 dni. Można tu zadać pytanie dlaczego właśnie tyle? Otóż wynika to z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzącej z dnia 26 października 1982 roku w której zapisano, że leczenie alkoholizmu w Polsce powinno trwać własnie 56 dni. Oddziały terapeutyczne dostosowały swoje programy tak, aby pacjenci przebywali na terapii właśnie przez tyle dni. Pozwala im to na całkowite wykorzystanie kwoty z funduszu NFZ przypadającej na jednego leczonego pacjenta. Jednak wzorem amerykańskim (na którym to przecież Polska metoda tak naprawdę bazuje) można ten program przepracować w 28 dni.

Kolejnym problemem mającym wpływ na nieskuteczność leczenia alkoholizmu w NFZ są prymitywne, i represyjne metody konfrontowania pacjentów ze stratami i niekontrolowanym piciem alkoholu. Podczas terapii jest im niejako wmawiane siłą, że nie mają kontroli nad piciem, a z reguły jeżeli jest im "coś" narzucane z czym się nie zgadzają - tracą zaufanie do terapii i o efektach można zapomnieć. Konfrontowanie ze stratami polega na pisaniu i czytaniu przez pacjentów zadań. Często te jednak nie są "odbierane" przez terapeutę, jezeli pacjent pisząc je, nie wykazał "swojego dna". Zdarza się, że pacjenci wmyślają historie, które się nie wydarzyły w ich życiu celem "odebrania" zadania przez terapeutę. 

Innym krytykowanym zjawiskiem w leczeniu uzależnień w nfz jest podejście "antylekowe". Terapeuci pracują w duchu całkowitej abstynencji od chemii, a metody radzenia sobie z głodem alkoholowym bazują na metodach psychologicznych. Niestety większość alkoholików czy narkomanów ma posunięte tak silne uzależnienie fizyczne, że metody radzenia sobie z głodem substancji, których są uczeni na terapii uzaleznień w nfz są nieskuteczne. W wyniku tego bardzo często tuż po wyjściu z ośrodka leczenia alkoholowego pojawia się nawrót uzależnienia.

Wprowadzenie farmakoterapii w postaci leków na alkoholizm np.: Baclofenu czy Campralu zwiększyłoby skuteczność leczenia alkoholizmu w Polsce. Niestety wydaje się, że na zwiększeniu skuteczności leczenia alkoholizmu w Polsce nikomu nie zależy. Takie podejście ma swoje dobre strony wyłącznie dla terapeutów pracujących w zamkniętych ośrodkach leczenia uzależnień nfz, ponieważ pacjenci regularnie do nich wracają, a więc sa potrzebni przez cały czas.

Kolejną sprawą, którą często zgłaszają pacjenci jest poniżające traktowanie ich przez terapeutów oraz personel, a grupy i sale są przepełnione. Zdarza się, że na jednym cyklu terapii przebywa 50 osób, a grupy łączone prowadzi jeden (!) terapeuta. 

Jednak największą wadą wielu ośrodków tzw. NFZ -owskich jest to, że nie można być do nich przyjętym będąc pod wpływem alkoholu. Ten paradoks wynika z tego, że często nie dysponują one oddziałem detoksykacyjnym, dlatego w swojej działalności kierują się zasadą, że pacjent ma stawić się na terapię trzeźwy. Niestety wielu uzależnionych nie jest w stanie tego zrobić.

Prywatne leczenie alkoholizmu 

W porównaniu z leczeniem w nfz terapia alkoholizmu w prywatnych ośrodkach daje możliwość rozpoczęcia pobytu od tzw. detoksu. Polega on na odtruciu organizmu i doprowadzeniu go do stanu trzeźwości. Jest to bardzo niebezpieczny okres kilku dni, podczas którego może dojść do poważnych zaburzeń zdrowotnych w postaci nadciśnienia, tachykardii, padaczki alkoholowej, majaczenia drżennego (delirium tremens), a nawet śmierci.

Po tym najtrudniejszym dla pacjenta czasie przychodzi okres terapii, z reguły jest to wg amerykańskiego modelu - 28 dni. Wynika to z tego, że nie są one zwiazane kontraktem z NFZ, dlatego moga swobodnie wprowadzać inne metody leczenia uzależnień. Amerykanie od wielu lat wydają na badania naukowe największe sumy pieniędzy, zweryfikowali przez kilkadziesiąt lat wiele metod leczenia uzależnień, w wyniku których opracowali 3 najskuteczniejsze metody: psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię krótkoterminową zorientowaną na rozwiązanie problemu oraz wsparcie farmakologiczne (P.M. Miller, 2013). Połączenie tych metod daje najskutecznieszy program leczenia alkoholizmu na świecie. 

Kolejną zaletą terapii w prywatnym ośrodku są małe grupy - do 12 osób. Dzięki temu jeden terapeuta jest w stanie dotrzeć do każdego pacjenta. Prywante leczenie alkoholizmu daje również możliwość leczenia podwójnych zaburzeń. Około 50 % pacjentów ma oprócz uzależnienia inną chorobę np.: depresję, nerwicę itp. (D.C. Daley, H. Moss, F. Campbell, 1987). Jednoczesne leczenie uzależnień i innych chorób, które są często jednocześnie ich przyczyną, zwiększa efektywność terapii.

Niestety dla osób ubezpieczonych w Polsce za prywatne leczenie nie przysługuje refundacja. Z takiego przywileju moga skorzystać jedynie osoby ubezpieczone w innych krajach UE, ponieważ unijna dyrektywa daje możliwość leczenia w dowolnym kraju.

Skuteczne leczenie alkoholizmu

Skuteczne leczenie alkoholizmu prowadzone celem zachowania długoterminowej abstynencji przez pacjentów powinno być oparte na następujących metodach:

- psychoterapii grupowej prowadzonej przez terapeutów uzależnień,

- psychoterapii indywidualnej prowadzonej przez psychoterapeutów lub przynajmniej psychologów,

- farmakoterapii prowadzonej przez lekarza psychiatrę.

Ośrodki leczenia uzależnień - metody

Ośrodki terapii uzależnień powinny oprócz programów dla uzależnionych prowadzić też inne programy profilaktyczne np. dla pijących ryzykownie. Niestety często nie mają nic w swojej ofercie dla osób nadużywających np.: Programu Ograniczania Picia. Osoby pijące ryzykownie, gdy trafiają na terapię alkoholową są automatycznie kwalifikowane na program abstynencyjny, z którym często się nie identyfikują. Narzucanie każdemu pacjentowi programu leczenia uzależnień bazującego na abstynencji wynika z tego, że wszystkich zgłaszających traktuje się jak uzależnionych. Wpływ na to ma przede wszystkim przyjęty w ICD-10 model diagnozy uzależnienia. Aktualnie obowiązująca klasyfikacja określa uzależnienie sztywno; muszą wystąpić min. 3 z 6 objawów uzależnienia, aby można zdiagnozować uzależnienie. Jeżeli osoba wykazuje 2 objawy – pije alkohol szkodliwie, ale nie jest jeszcze od niego uzależniona. W takim przypadku w ramach leczenia alkoholizmu albo pracuje na programie abstynencyjnym, albo wogóle nie jest przyjmowana.

W USA w statystyce DSM-5 przyjęto stopniowanie zaburzeń na skali od 1 do 11 objawów tj. od lekkich do głębokich zaburzeń używania substancji, czyli uzależnienia. Tak więc osobom z lekkim poziomem uzależnienia oferuje się tzw. naukę picia kontrolowanego jeszcze zanim uzależnią się głęboko. Stosowany w USA model poznawczo-behawioralnej terapii uzależnienia, uznaje ograniczanie picia alkoholu jako jeden z możliwych do wyboru przez pacjenta celów terapii uzależnienia. Model picia kontrolowanego dla osób nadużywających wprowadzono w USA już w 1983 r. Zrozumiano wtedy, że narzucanie pacjentom abstynencji jako przymusowego celu nie przynosi oczekiwanych efektów.

W Polsce Program Ograniczania Picia (POP) jest rekomendowany przez PARPA dopiero od 2016 roku jako zalecany do realizowania w ośrodkach terapii uzależnień. Niestety zdecydowana większość terapeutów uzależnień, wykształconych wg abstynencyjnego modelu leczenia nie akceptuje picia kontrolowanego jako metody profilaktycznej.

Dobry ośrodek leczenia alkoholizmu

Ośrodek leczenia uzależnień i depresji Symptom zaprasza klientów z miast: Kraków, Rzeszów, Kielce, Tarnów i prowadzi leczenie alkoholowe oparte na programie abstynencyjnym, jednak w ofercie jest również metoda POP.

Dlaczego jest ona skuteczniejsza wobec osób nieakceptujących abstynencji jako celu terapii?

Przykładowo - osoba wybiera metodę kontrolowania picia, otrzymuje limity spożywania alkoholu (max. 2 - 0,5 litrowe 5% piwa dziennie, max. 5 razy w tygodniu) i codziennie prowadzi dzienniczek spożycia. Jeżeli nie jest w stanie utrzymać takiego ograniczenia z czasem z przykrością stwierdza u siebie utratę kontroli nad piciem alkoholu. Wtedy jego leczenie alkoholizmu może przenieść się na program abstynencyjny, ponieważ decyzja jest bardziej przemyślana, a brak kontroli nad piciem alkoholu został na tym programie sprawdzony i udowodniony. Badania przeprowadzone w USA wykazały, że pacjenci uzależnieni chcą sami wybierać cele, wierzą wtedy bardziej w ich osiągnięcie oraz są bardziej zmotywowani do ich realizowania.

Leczenie alkoholizmu w Ośrodku SYMPTOM dla klientów z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Tarnowa polega na stosowaniu powyższych, skutecznych metod terapeutycznych udowodnionych metodami naukowymi.

Nasz blog

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...

Marihuana lecznicza

Artykuł na temat stosowania medycznej marihuany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i...

Demencja alkoholowa

Nadużywanie alkoholu jest najważniejszym, ale możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka rozwoju...