Leczenie

Leczenie Uzależnienia od Alkoholu

trwa 28 dni (nie licząć detoksu).

Do wyboru wersja:

stacjonarna z zakwaterowaniem,
dzienna bez zakwaterowania pod warunkiem zachowania abstynencji. 

W przypadku leczenia uzależnienia od narkotyków lub dopalaczy zaleca się wykonanie terapii stacjonarnej.

W naszym ośrodku terapii uzależnień podczas obowiązkowego badania psychiatrycznego lekarz stawia diagnozę. W przypadku tzw. "podwójnej diagnozy",czyli jeśli lekarz oprócz uzależnienia stwierdzi występowanie innego zaburzenia np. depresji, nerwicy, zaburzeń lękowych itp. wprowadzana jest farmakoterapia, czyli leczenie przyczyn uzależnienia ponieważ są to najczęściej powody z jakich osoba się uzależniła.

Leczenie uzależnienia od dopalaczy traktuje się jak leczenie uzależnienia od narkotyków ponieważ są to ogólnie przyjęte środki psychoaktywne. Więcej na ten temat w zakładce leczenie narkomanii.

Intensywna terapia uzależnień niechemicznych (behawioralnych) trwa 28 dni. Klienci uczestniczą w grupie ogólnej ponieważ program podstawowy tak jak mechanizmy uzależnień są takie same dla wszystkich zaburzeń. Dodatkowo aby zintensyfikować oddziaływania terapeutyczne osoby uzależnione od hazardu czy seksu mają więcej sesji indywidualnych.