Kadra

Kierownik
mgr Antoni Marcke - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Managerowie:
lic. Dawid Musiał
Katarzyna Lachowicz-Musiał

Terapeuci:
mgr Rafał Rzeźnik - certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleznień

Psycholodzy:
mgr Beata Borowiec - psycholog, pracuje w nurcie psychodynamicznym
mgr Agata Sępek - psycholog, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym
mgr Aleksandra Leśniak - psycholog
Lekarze psychiatrzy:
dr Krzysztof Dec
dr Robert Gubernat
Usługi pielęgniarskie:
Firma Mariamed