samobójstwo

Samobójstwo a uzależnienia

Analiza czynników ryzyka samobójstw wynikających z uzależnieżnienia od alkoholu